Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Kardinál Burke o modlitbe ruženca. Video: Prof Dariusz Oko Islamizácia západnej civilizácie

Kardinál Burke o modlitbe ruženca. Video: Prof Dariusz Oko Islamizácia západnej civilizácie. V týchto dňoch – takých nepokojných pre svet i pre Cirkev – by katolíci z celého sveta mali dobýjať útokom…More
Kardinál Burke o modlitbe ruženca. Video: Prof Dariusz Oko Islamizácia západnej civilizácie.
V týchto dňoch – takých nepokojných pre svet i pre Cirkev – by katolíci z celého sveta mali dobýjať útokom Nebo a prosiť Boha, aby sa obnovilo rešpektovanie ich práv, najmä pokiaľ ide o ochranu ľudského života, ochranu posvätnosti manželstva a rodiny, ako aj možnosť slobodného praktizovania náboženstva.
Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/5209
Modlitba ruženca spočíva v opakovaní slov vyjadrujúcich našu hlbokú lásku k Bohu. Nie je to nejaké nudné cvičenie, ale ustavične sa opakujúce vyjadrenie hlboko zakorenenej lásky. Slová tejto modlitby nás nikdy nebudú unavovať, podobne ako ani ich opakovanie, pretože vďaka nim sa dostávame bližšie k Bohu, ktorého milujeme z celého srdca.
Cieľom tejto metódy modlitby je pomocou meditácie o rôznych fázach Jeho vtelenia prehĺbiť náš spôsob preciťovania tajomstva lásky, ktorou nás Boh obdarúva. Forma tejto modlitby zdôrazňuje tajomstvo Boha, ktorý sa stal …More
Kardinál Burke síce vyzýva na modlitby, ale jeho konanie je mimoriadne zvláštne. Na jednej strane hovorí o kresťanstve, o Ježišovi Kristovi, kritizoval Bergólia za pohanstvo a prijímanie pohanských božstiev do Cirkvi, no na druhej strane vyslovuje vernosť a jednotu tomu istému pápežovi, ktorý ničí Ježišovu Cirkev a smilní s pohanskými náboženstvami a pohanskými bohmi. Posledný príklad "bohyňa …More
Kardinál Burke síce vyzýva na modlitby, ale jeho konanie je mimoriadne zvláštne. Na jednej strane hovorí o kresťanstve, o Ježišovi Kristovi, kritizoval Bergólia za pohanstvo a prijímanie pohanských božstiev do Cirkvi, no na druhej strane vyslovuje vernosť a jednotu tomu istému pápežovi, ktorý ničí Ježišovu Cirkev a smilní s pohanskými náboženstvami a pohanskými bohmi. Posledný príklad "bohyňa zeme Pachamama".

Evanjelium jasne hovorí, že nemôže nikto slúžiť dvom pánom. Tiež Evanjelium jasne hovorí, že máme milovať jedného Boha, ktorý sa zjavil v božskej osobe Ježiša Krista a ktorý jasne povedal, že je jediná cesta a pravda, a niet žiadnej inej cesty. Neprijímať žiadnych iných bohov, za ktorými je skrytý samotný Diabol, otec lži. A Burke vyslovil vernosť a jednotu s Bergóliom. Hrá falošnú hru. Jeho slová nie sú jasné, že áno má byť áno a nie má byť nie! Kardinál Burke odpadol od pravej viery v nášho pána Ježiša Krista. Jeho výzvy a modlitby nebudú nikdy vyslyšané, lebo je to neúprimný človek, ktorý už zradil Ježiša Krista, ktorého má zastávať na tejto zemi. Hrá na dve strany.
Paxus
Stehlik @ekans zase si vožralej?
ekans
ekans
prodali celé Slovensko
ekans
celý dohovor za rodinu sa podelal z masonérie
dalila
O čom teraz hovoríš,lego neviem vyjsť z komentárov
ekans
ekans
a páni biskupi sa podelali tiež
Otvorený list Mgr. D. Kovačiča, PhD. v ktorom žiada biskupov: Aby prehodnotili svoje stanovisko a verejne začali podporovať tie snahy, ktoré majú ochrániť naše Slovensko, našu spoločnosť a budúce generácie a naopak, aby ste sa verejne vyhranili voči tým aktivitám, ktoré evidentne nemajú požehnanie Najvyššieho
alianciazanedelu.sk/archiv/5211
ekans
ekans
modernista nemá katolickou víru, proto se podělal, at si přečte něco o sv. Atanášovi