vi.news
53

Cha Stefano Manelli bị đình chỉ ở tuổi 85 - Nhưng kháng cáo đã chặn đứng việc này

Bài viết đã cập nhật Vào ngày 1 tháng 2, Cha Stefano Manelli, người sáng lập tu sĩ dòng Francis vô nhiễm, dường như đã bị "đỉnh chỉ" khỏi tư cách linh mục bởi Cha Salesian, Sabino Ardito, ủy viên …