vi.news
50

Thư mà Francis gửi đến "ông" Maduro bị rò rỉ

Giáo Hoàng Francis đã gửi một lá thư riêng (ngày 7 tháng 2) cho Nicolas Maduro, xưng hô là "thưa ông" chứ không phải là "thưa tổng thống". Lãnh đạo phe đối lập, Juan Guaidó, thuộc tầng lớp thượng …