vi.news
133

Đức hồng y, "Việc Benedict XVI mặc đồ trắng là thứ vô lý gì vậy?"

Việc Benedict XVI từ chức vào ngày 11 tháng 2 năm 2013 đã tạo ra một "kết cục kỳ lạ", nhà báo Damian Thompson viết. Viết trên tờ Catholic Herald (2 tháng 2), Thompson trích dẫn một vị hồng y ẩn danh…