templumchristi.pl

św. Józef Sebastian Pelczar o religii katolickiej | Templum Christi

Skoro Kościół rzymskokatolicki jest Kościołem Chrystusowym, mającym wyłączne prawo prowadzenia ludzi do zbawienia, przeto każdy, kto chce się zbawić,…
... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka