Bude r.2029 Katolická církev osvobozena od zednářů (od slobodomurárov)?

13.10.1884 po svätej omši vo Vatikánskej kaplnke sa Lev XIII., obkolesený niekoľkými kardinálmi a vatikánskymi zamestnancami, zastavil pri stupňoch oltára. Stál tam asi 10 minút akoby v extáze so …
Zedad likes this.
Samson1
To by se musela vrátit k předkoncilním mším a modlitbám. Do roku 1962 se modlila takto: Ale budiž také králem marnotratných synů, kteří Tě opustili: dej jim rychle se navrátiti do domu otcovského, aby bídou a hladem nezhynuli. Budiž králem těch, které buď klamné nauky v bludu udržují, nebo rozkol od Tebe odděluje a povolej je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a …More
To by se musela vrátit k předkoncilním mším a modlitbám. Do roku 1962 se modlila takto: Ale budiž také králem marnotratných synů, kteří Tě opustili: dej jim rychle se navrátiti do domu otcovského, aby bídou a hladem nezhynuli. Budiž králem těch, které buď klamné nauky v bludu udržují, nebo rozkol od Tebe odděluje a povolej je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Budiž králem všech těch, kteří dosud vězí v temnotách pohanství nebo islámu. Vysvoboď je z temnot bludu a přiveď je do světla svého království.
Dnes se tisíce muslimů modlí v evropských městech. Tyto modlitby byly odstraněny a spoustu jiných. U mše třeba za všechny a ofertorium nahrazeno stolní modlitbou s talmudu.

Židozednářství je rozlezeno jak metastáze rakoviny a každá víra je"spasitelná". Shlédni konečně milosrdnýma očima na dítky národa, jenž tak dlouho byl lidem vyvoleným; a krev, která kdysi na ně byla svolávána, sestoupiž nyní i na ně jakožto čistý proud vykoupení a života. Uchovej, ó Pane, Církev svou všeliké pohromy a uděl jí bezpečné svobody; dopřej všem národům nerušeného pokoje a řádu;
Třeba i P. Amorth si stěžoval na neúčinné modlitby exorcismu a tak je to ze vším, co je pokoncilní.
Rok 2029 bude klíčový, rok 2033 taktéž
Rapture
"modlite sa aby ste boli hodný uniknúť všetkému tomu čo má prísť na svet ",
Manuel Gabriel likes this.
Rapture
to je citat, nie z mojej hlavy,
pehol and 3 more users like this.
pehol likes this.
Mates5485 likes this.
ľubica likes this.