Na margo pochodu ľavicových extrémistov Z archivu AZN: Božie Telo a ľudské telo

Na margo pochodu ľavicových extrémistov Z archivu AZN: Božie Telo a ľudské telo Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi si kresťania každoročne pripomínajú úctu k Eucharistickému Kristovi. …More
Na margo pochodu ľavicových extrémistov
Z archivu AZN: Božie Telo a ľudské telo
Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi si kresťania každoročne pripomínajú úctu k Eucharistickému Kristovi. Vyvrcholením v hlavnom meste býva procesia s Eucharistickým Kristom ulicami Bratislavy, za účasti množstva veriacich, pod vedením bratislavského arcibiskupa, ale samozrejme takmer bez záujmu médií. V susednom Rakúsku je aj v tento deň štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Po sviatku Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého to bol v máji u našich susedov už tretí štátny sviatok. Rakúšania počas týchto dní nejdú do práce a Slováci, ktorí sa tam v tomto čase vydali na nákupy do supermarketov vyšli úplne naprázdno. Tie sú totiž počas týchto sviatkov pozatvárané.
Tento sviatok nás nabáda zamyslieť sa nielen nad Božím Telom, ale aj nad ľudským telom, ktoré si taktiež zasluhuje patričnú dôstojnosť a úctu, lebo Ježiš Kristus prišiel na tento svet preto, aby zmieril človeka s Bohom, …More
Ožobračovanie občanov SR pokračuje, ale prezidentka, ombudsmanka, veľvyslanectvá celého sveta aj s ľavicovými extrémistami radšej riešia nadpráva pre LGBTI ľudí!