teologiapolityczna.pl

6 stycznia. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Iz 60,1-6) Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija …
Anieobecny likes this.
mk2017
Rzeź niewiniątek nie skończyła się wraz ze śmiercią Heroda, tylko trwa do dzisiaj i osiąga coraz bardziej tragiczne rozmiary. Według szacunków w roku 2019 zamordowano w wyniku tzw. aborcji ponad 42 MILIONY dzieci poczętych. „Herodowa władza wciąż trwa na świecie, widząc we władzy Bożej konkurencję i zagrożenie dla siebie.''Ks. S. Małkowski.
Sw.Joanna and one more user like this.
Sw.Joanna likes this.
Anieobecny likes this.