lv.news
43

Šamanis "svētī" Amazones dalībniekus pirms sinodes, izmantojot buramvārdus

Isidoro Džojojs, šamanis no Kolumbijas Ingas cilts, “svētīja” Amazones sinodes sagatavošanās sanāksmes dalībniekus Bogotā 14. augustā. Pēc katoļu ziņu dienesta teiktā, sanāksme bija iespēja bīskapiem…