Adrienne123
34774

Tęczowa flaga

1 LIST DO KORYNTIAN " Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? 2 Czy nie wiecie, że święci będą sędziami …
Verbum Dei aeternum and one more user like this.
Verbum Dei aeternum likes this.
Miodzik likes this.
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?

Nie łudźcie się!

Ani rozpustnicy,

ani bałwochwalcy,

ani cudzołożnicy,

ani rozwięźli,


ani mężczyźni współżyjący z sobą,

ani złodzieje,

ani chciwi,

ani pijacy,

ani oszczercy,

ani zdziercy

nie odziedziczą królestwa Bożego.
Weronika.S and one more user like this.
Weronika.S likes this.
Verbum Dei aeternum likes this.
LUBIĘ TO !
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
m.rekinek
Św. Paweł podpada pod art. 256 Kodeksu Karnego i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dot. mowy nienawiści podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Mowa nienawiści (ang. hate speech) – negatywne emocjonalnie wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń[1]. Narzędzie rozpowszechni…More
Św. Paweł podpada pod art. 256 Kodeksu Karnego i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dot. mowy nienawiści podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Mowa nienawiści (ang. hate speech) – negatywne emocjonalnie wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń[1]. Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia), wiek (ageizm, adultyzm), światopogląd religijny
Verbum Dei aeternum and one more user like this.
Verbum Dei aeternum likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
sasia likes this.