Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga?

37.Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga? Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem Panem jedynym" (Pwt 6,4); „bo Ja jestem …
wacula likes this.
Wyznanie, że Jezus Chrystus i Duch Święty są tym samym Bogiem i Panem, nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu.
wacula likes this.