Študenti pápežského inštitútu pre manželstvo a rodinu spustili petíciu proti jeho rozkladu + Video …

Pápež František sa v roku 2017 rozhodol pozmeniť zameranie Inštitútu Jána Pavla II pre štúdium rodiny a manželstva a pozmenil aj jeho názov na Inštitút pre život. Začiatkom 80. rokoch, po svojom aten…More
Pápež František sa v roku 2017 rozhodol pozmeniť zameranie Inštitútu Jána Pavla II pre štúdium rodiny a manželstva a pozmenil aj jeho názov na Inštitút pre život.
Začiatkom 80. rokoch, po svojom atentáte, sa rozhodol vtedajší pápež Ján Pavol II. založiť inštitút, ktorý by v modernej spoločnosti chránil koncept rodiny a počatého života v spoločnosti, ktorá čoraz viac presadzovala potraty a rozvody.
Vznikom inštitútu bol poverený kardinál Caffarra, ktorý keď vnímal ťažkosti s jeho založením, obrátil sa listom na sestru Luciu, vizionárku z Fatimy s prosbou a modlitby. Tá mu odpísala list, ktorý pár týždňov pred svojou smrťou zverejnil a v ktorom predpovedá, že posledný boj medzi zlom a Pánom sa zvedie o manželstvo a rodinu. Sestra Lucia kardinála posilnila, aby zostal pokojný, pretože víťazstvo bude patriť Bohu. Kardinál Caffarra prehlásil, že túto dobu posledného boja práve prežívame v tomto čase.
Inštitút Jána Pavla II. sa riadil prísnymi pravidlami. Každý z vyučujúcich musel byť …More