Pan Jezus do św.Brygidy o swoim wcieleniu,zdradzie Chrztu św,sprawiedliwym Sądzie i miłości do Boga

Brygida Szwedzka O.SS.S (1303-1373)- szwedzka zakonnica katolicka,mistyczka, pisarka, teolożka, założycielka zakonu brygidek, tercjarka franciszkańska, święta Kościoła katolickiego i patronka Europy. …
mk2017 and 2 more users like this.
mk2017 likes this.
wacula likes this.
Anieobecny likes this.