Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu

Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu. Arcibiskup Orosch privítal na Trnavskej novéne kazateľa otca Mariana Kuffu veľmi vrúcnym príhovorom. Vyjadril mu …More
Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu.
Arcibiskup Orosch privítal na Trnavskej novéne kazateľa otca Mariana Kuffu veľmi vrúcnym príhovorom
.
Vyjadril mu svoju blízkosť za spôsob ako už 30 rokov vedie Inštitút Krista Veľkňaza a postaral sa o tisíce ľudí.
Otec arcibiskup Orosch svoju blízkosť zvýraznil tým, že po vzore svätého Vincenta de Paul zbiera žatvu nie v predných radoch, ale práve naopak je medzi zabudnutými a v posledných radoch medzi poslednými zbiera klásky, ktoré iní nechali na zemi.
Marián Kuffa kázal o rodine a vyzdvihol povinnosť otca chrániť rodinu tak ako vie. Táto povinnosť sa týka otcov rodín, ale aj duchovných otcov, kňazov, biskupov a pápeža, každého podľa veľkosti zverených duší.
Podľa Kuffu najviac ohrozuje dnešnú rodinu liberalizmus, ktorý je stelesnením svojvôle a bol aj za prvotným hriechom. Kuffa sa vyjadril na útoky kresťanských liberálov v Cirkvi, “ktorí Cirkev rozkladajú zvnútra.” “Liberalizmus, liberalizmus, …More
ľubica likes this.
Ignac72 and one more user like this.
Ignac72 likes this.
johanika likes this.
Anna Dagmar shares this.