vi.news
56

Francis: Cử chỉ của tôi trông giống như người say rượu

Giáo hoàng Francis đã nói với một giáo sĩ Dòng Tên trong một cuộc họp ngày 26 tháng 1 tại Panama rằng ông đã đồng tế một lần với Cha xứ phản Công giáo, Gustavo Gutiérrez, người sáng lập thần học tự …