pch24.pl
mk2017
42

To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje - PCh24.pl

Dziesięć lat temu Benedykt XVI „uwolnił” Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. „To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje …
"Powiedzioł, ci wiedzioł"
A że "wiedzioł" niewiele, to głupoty pisze!
ps. Widać, że tobie bije serce do protestantyzmu!
-----------------------------------------
przeciwherezjom
3 godziny temu

Bój o ryt trydencki jest sztuczny. Przecież jest i legalny i dobry.
Prawda jest taka, że chodzi lefebrystom nie tyle o zachowanie Starej Mszy (bo to już nie stanowi problemu) tylko o zniszczenie nowej - …More
"Powiedzioł, ci wiedzioł"
A że "wiedzioł" niewiele, to głupoty pisze!
ps. Widać, że tobie bije serce do protestantyzmu!
-----------------------------------------
przeciwherezjom
3 godziny temu

Bój o ryt trydencki jest sztuczny. Przecież jest i legalny i dobry.
Prawda jest taka, że chodzi lefebrystom nie tyle o zachowanie Starej Mszy (bo to już nie stanowi problemu) tylko o zniszczenie nowej - tej "normalnej". Dlatego lefebryzm jest straszną herezją, bo uderza w bijące serce Kościoła - w Mszę św.!
Komunia na rękę w Polsce

Kalendarium
* *
Poniższe kalendarium stanowi próbę zebrania najważniejszych wydarzeń i wypowiedzi, związanych z narzucaniem świętokradczej praktyki Komunii na rękę polskim katolikom. Choć jest prawdopodobne, że pewne informacje umknęły uwadze autorów opracowania, nie zmienia to jednak przerażającej wymowy faktów: Komunia na rękę w Polsce stała się smutną rzeczywistości…More
Komunia na rękę w Polsce

Kalendarium
* *
Poniższe kalendarium stanowi próbę zebrania najważniejszych wydarzeń i wypowiedzi, związanych z narzucaniem świętokradczej praktyki Komunii na rękę polskim katolikom. Choć jest prawdopodobne, że pewne informacje umknęły uwadze autorów opracowania, nie zmienia to jednak przerażającej wymowy faktów: Komunia na rękę w Polsce stała się smutną rzeczywistością o wiele szybciej, niż można się było spodziewać.

1991
W tekstach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego wydanych przez Pallotinum postuluje się umożliwienie przyjmowania Komunii św. na rękę. W projekcie dokumentu można przeczytać m.in.: „Właściwemu rozwojowi świadomości powołania świeckich chrześcijan sprzyjać będzie wprowadzona już przez episkopat polski możliwość udzielania — w razie potrzeby — Komunii św. i noszenie jej do chorych. Z tej racji postulować również trzeba umożliwienie przyjmowania Komunii św. na rękę i częstszego jej przyjmowania pod dwoma postaciami" (nr 49).
1994
W „postępowych" czasopismach („Tygodnik Powszechny", „Więź", „W drodze" itd.) ukazują się jedne z pierwszych artykułów prasowych, przygotowujących grunt pod planowane wprowadzenie tej praktyki. Z czasem liczba pozytywnych „opinii" i wzruszających „świadectw" będzie rosła.
sites.google.com/site/krzysztofcierpisz/7klamstw
jadwiska likes this.
Elkam
"To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świetym pozostaje..."
---------------------------------------------------------------------

Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii) JAN PAWEŁ II, 24 II 1980 R.

[...]
W szczególny sposób też ciąży na nas wszystkich, którzy z miłosierdzia Bożego jesteśmy szafarzami Eucharystii, odpowiedzialność za poglądy i postawy naszych braci i sióstr,…More
"To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świetym pozostaje..."
---------------------------------------------------------------------

Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii) JAN PAWEŁ II, 24 II 1980 R.

[...]
W szczególny sposób też ciąży na nas wszystkich, którzy z miłosierdzia Bożego jesteśmy szafarzami Eucharystii, odpowiedzialność za poglądy i postawy naszych braci i sióstr, którzy pozostają w zasięgu naszych duszpasterskich wpływów. Powołaniem naszym jest rozbudzać - przede wszystkim własnym przykładem - wszelkie zdrowe przejawy czci wobec Chrystusa obecnego i działającego w tym Sakramencie miłości. Niech Bóg broni, abyśmy postępowali inaczej, abyśmy osłabiali tę cześć, „odzwyczajając” od różnych przejawów i form kultu eucharystycznego, w których wyraża się może „tradycyjna”, ale zdrowa pobożność, a nade wszystko ów „zmysł wiary”, będący udziałem całego Ludu Bożego, jak to przypomniał Sobór Watykański II(70) [...]

-Może więc trzeba, ażebym kończąc ten fragment moich rozważań, w imieniu własnym i Was wszystkich, Czcigodni i Drodzy Bracia w Biskupstwie, wypowiedział słowa przeproszenia za wszystko, co z jakiegokolwiek powodu, na skutek jakiejkolwiek ludzkiej słabości, niecierpliwości, zaniedbania, na skutek tendencyjnego, jednostronnego, błędnego rozumienia nauki Soboru Watykańskiego II o odnowie liturgii - mogło stać się okazją zgorszenia i niewłaściwości w interpretacji nauki oraz czci należnej temu wielkiemu Sakramentowi. I proszę Pana Jezusa, aby w przyszłości pozwolił nam uniknąć w naszym sposobie traktowania tej Najświętszej Tajemnicy wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mogłoby osłabić lub zachwiać poczucie czci i miłości naszych wiernych.(...)


papiez.wiara.pl/…/15
Bój o ryt trydencki jest sztuczny. Przecież jest i legalny i dobry.
Prawda jest taka, że chodzi lefebrystom nie tyle o zachowanie Starej Mszy (bo to już nie stanowi problemu) tylko o zniszczenie nowej - tej "normalnej". Dlatego lefebryzm jest straszną herezją, bo uderza w bijące serce Kościoła - w Mszę św.!
Elkam likes this.
przeciwherezjom likes this.