teologiapolityczna.pl
cedcde

10 stycznia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(1 J 4,19-5,4) Najmilsi: My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, …