POSPĚŠTE SI!

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/junio.html Milovaní Boha: Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám žehná a …
Zedad
@Theodorá-Máriá P. Antonin Dohnal hledá nového papeže a ty utíkáš z Církve? Hele povídej, jak dalece znáš spolčo p. Antonína Dohnala. Kněžství je svátost a exkomunikace ji nevymaže ani P. Dohnalovi, ani papeži. Přejde pár let a exkomunikace může být zrušena. Tak to je.
Libor Halik
před 1 hodinou

....z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen....

6 Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
7
kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku -
8 proto v jedi…
More
Libor Halik
před 1 hodinou

....z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen....

6 Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
7
kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku -
8 proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil
."
Zjevení Janovo, Kapitola 18
p.s. stejně byl ohromen sv. Jan ,když viděl tu nevěstku!
Nebyla to nějaká malá církvička, ad7, či babtisti,či jehovisti
byla/je to bývlá řkc.
20. června 2019 archanděl Michael dnešním apoštolům posledních časů: Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu. Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou: Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, …More
20. června 2019 archanděl Michael dnešním apoštolům posledních časů: Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu. Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou: Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, které evangelizují v Božím lidu. Stále rozděluje, aby zvítězil....z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen. Kopí znovu probodne bok našeho a vašeho Krále. ...
Barbarin likes this.
ekans
. I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.
Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po …More
. I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.
Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více.
Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své.
I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude. A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno.
Nebude více víra v Stvořitele a muž se sepjatýma rukama v hávu slavnostním se bude kochat nad svým dílem. On státi bude nad rozbořeným životem zemským, nadechovati se bude smradlavosti vod se zalíbením. A stále mu budou naslouchati davy již nerozumíc ani slovu bratra či matky své, neb nebude rozumu již více...
A dech jak otrávená laguna bude z nitra země, jak škleb na tváři bláznivce, poseká vše živé i neživé...
...
Strhne se roucho z těla toho, kdo prohlásil se zástupcem nejvyšším mezi lidmi a ...
I puknou zdi města měst, zřítíc se do hluboké propasti žáru pekelného a s nima i ti, kdož služebníky se sepjatýma rukama a v srdci kámen byli. Spadne falešná víra i bude lidem přeživším i novým ukázán Stvořitel. Nebude více klamu ni mámení. Nebude více králů ni pánů, neb sesláni na zem budou ti, jež cestu života lidem kázati budou. Sám v sobě bude člověk hledat Boha i tam ho nalezne. Nebude jiný mezi ním a Stvořitelem...
Libor Halik shares this.
Když nezrychlíte krok, nebudete schopni dosáhnout toho, co je nutné, abyste odolali zkouškám zla.