ľubica
61.3K

Čo spôsobovalo Ježišovi najväčšiu bolesť? Ježiš odhalil toto tajomstvo jednému svätému v 12. storoč…

ZDROJ: What Was Jesus’ Greatest Suffering? Here’s the Secret Revealed to a 12th C. Saint editor churchpop Umučenie a smrť Ježiša Krista sú absolútne kľúčové v kresťanskej viere, pretože sú prostried…
ľubica
Na základe toho sv. Bernard pravdepodobne vytvoril túto modlitbu:

Ó, najlákavejší Ježišu, tichý Baránok Boží, ja biedny a hriešny človek pozdravujem a úctivo bozkávam Tvoju najsvätejšiu ranu, ktorú si mal na svojom pleci, keď si niesol ťažký kríž. Táto plecová rana zapríčinila Ti najväčšie bolesti a muky na celom Tvojom presvätom tele.

Klaniam sa Ti, trpiaci Spasiteľu, chválim, zvelebujem Ťa a …
More
Na základe toho sv. Bernard pravdepodobne vytvoril túto modlitbu:

Ó, najlákavejší Ježišu, tichý Baránok Boží, ja biedny a hriešny človek pozdravujem a úctivo bozkávam Tvoju najsvätejšiu ranu, ktorú si mal na svojom pleci, keď si niesol ťažký kríž. Táto plecová rana zapríčinila Ti najväčšie bolesti a muky na celom Tvojom presvätom tele.

Klaniam sa Ti, trpiaci Spasiteľu, chválim, zvelebujem Ťa a z celého srdca Ti ďakujem za túto presvätú a bolestnú plecovú ranu. Prosím Ťa ponížene pre muky tejto plecovej rany a pre tvoj ťažký kríž, ktorý si niesol na tejto svätej rane, aby si sa nado mnou, hriešnym človekom zmiloval, moje hriechy odpustil a sprevádzal ma po tvojej krížovej ceste do večnej blaženosti.

Amen.
Jan Kukucka
Moja stará mama zomrela v r. 1973, ked som mal 10 rokov. Naučila ma však modlitbu k plecovej rane p. Ježiša. Neviem, či mi povedala, alebo to bolo napísané na obrázku v modlitebnej knižke, no pamätám si, že kto sa bude túto modlitbu denne modliť, bude mať ľahkú smrť a nezomrie nezmierený s Pánom. Modlitba znie takto: Ó, ukrižovaný Ježišu, pozdravujem Ťa a najväčšiu úctu preukazujem Tvojej rane, …More
Moja stará mama zomrela v r. 1973, ked som mal 10 rokov. Naučila ma však modlitbu k plecovej rane p. Ježiša. Neviem, či mi povedala, alebo to bolo napísané na obrázku v modlitebnej knižke, no pamätám si, že kto sa bude túto modlitbu denne modliť, bude mať ľahkú smrť a nezomrie nezmierený s Pánom. Modlitba znie takto: Ó, ukrižovaný Ježišu, pozdravujem Ťa a najväčšiu úctu preukazujem Tvojej rane, ktorú urobil na Tvojom pleci kríž. Čo najsrdečnejšie ďakujem Ti za veľkú bolesť pretrpenú za mňa a pre mňa. Keď Ťa zo srdca ľutujem, teším a milujem Ťa v mene tých, ktorí Ťa hriechmi mučia a tak obnovujú ranu Tvojho pleca. Ohľadom na Tvoje hrozné bolesti, prosím Ťa ponížene, ráč mi dať milosti dokonalej ľútosti a blaženú smrť, amen.
julianaaaa
pripajam sa s modlitbou
ľubica
p/skala/ OK+ 🙏
Pepík
To je divný obraz. Ani bych se nedivil, kdyby to byl další podvod.
Peter(skala)
Ked sme pritom môžte sa pomodliť za jedneho znameho, čo ide na operaciu ramena a za jeho vieru, lebo akosi je na tom horšie.
Zaujimave, že o tom som sa dopočul prave v týchto dnoch, kedy vyšiel tento dobrý článok
👍 🙏