vi.news
24

Giám mục người Đức gọi những người thuận sinh là "chống phá thai"

Không có gì đáng ngạc nhiên, Katholisch.de (ngày 19 tháng 5) đã gọi những người tham gia của Cuộc diễu hành vì cuộc sống vào Chủ nhật ở Rome, là "những kẻ địch của phá thai". Thuật ngữ này được sử …