Jolinar
1335

Apostołowie czasów ostatecznych

„Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą oni ogniem gorejącym, wysłannikami Pana, którzy wszędzie wzniecać będą ogień Bożej miłości (Ps 104[103], 3). Będą oni jako strzały ostre (…
„Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi?

Będą oni ogniem gorejącym, wysłannikami Pana, którzy wszędzie wzniecać będą ogień Bożej miłości (Ps 104[103], 3).