Unikol text z katakomb: Prihriata „teológia oslobodenia“

Text katakomb podpísaný (video nižšie) väčšinou delegátov Amazonskej synody bol publikovaný na IlSismografo.blogspot.com. Obsahuje 15 bodov a ukazuje, že starí teológovia oslobodenia po odovzdaní …
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Joske likes this.