Dogmatický arcibiskupi Santiaga volá po "ministerkách" ženy ako nuncio

Apoštolský správca Santiago de Chile, Celestino Aós, chce pre ženy „ministerky“ iné ako kňazstvo. Povedal CruxNow.com (13. mája), že ženy by mali vyučovať a viesť farnosti [hoci ženy sa nenarodili, …