Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Które postacie w Piśmie Świętym są głównymi świadkam…

26. Które postacie w Piśmie Świętym są głównymi świadkami posłuszeństwa wiary? Jest wielu świadków, w szczególności dwóch: Abraham, który poddany próbie, uwierzył Bogu (por. Rz 4,3) i będąc zawsze …