Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
01:47

Zanim stąd odejdę proszę was...

Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo! ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Jan Paweł II marzył o powszechnej modlitwie różańcowej za Polskę „Różaniec, odmawiany powoli i rozważany – w rodz…More
Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Jan Paweł II marzył o powszechnej modlitwie różańcowej za Polskę
„Różaniec, odmawiany powoli i rozważany – w rodzinie, grupie czy osobiście – stopniowo przybliży was do uczuć Jezusa Chrystusa i Jego Matki, przywołując wszystkie wydarzenia będące kluczem do naszego zbawienia.”
/Jan Paweł II/
Różaniec jest streszczeniem Ewangelii.
Anetka shares this.
Dziękujmy za Niepodległą :)
Inka
Slawek
Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje pomiędzy, czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska Matki, świadoma, że jako Matka może lub nawet więcej: ma prawo - powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy: Maryja wstawia się za ludźmi. Ale nie tylko to: jako Matka równocześnie chce, aby …More
Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje pomiędzy, czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska Matki, świadoma, że jako Matka może lub nawet więcej: ma prawo - powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy: Maryja wstawia się za ludźmi. Ale nie tylko to: jako Matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc jej Syna. jest to zaś moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwalniania od zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim.

Na drodze-pielgrzymce Kościoła poprzez przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest obecna jako ta błogosławiona, która uwierzyła, jako Ta, która szła naprzód w pielgrzymce wiary, uczestnicząc jak żadne inne stworzenie w tajemnicy Chrystusa.

Kościół widzi Błogosławioną Bogarodzicę jako Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie upaść, a w razie upadku, aby powstać.

✍️ Jan Paweł II
REDEMPTORIS MATER
Nowina
Przyszłość Polski zależy od naszej modlitwy Polacy!
Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za losy Naszej Ojczyzny.
Zamawiajmy często msze św. i gromadźmy się na modlitwie za naszą Ojczyznę aby błagać o miłosierdzie dla nas i ocalenie.
tesia0831
Polacy należy przystąpić do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.Do dnia dzisiejszego należy 110.204 .Wspólnie modlimy sie o Polskę wierną Bogu i Krzyżowi.Zachęcam wszystkich do modlitwy.Wystarczy codziennie odmówić jedną dziesiątkę różańca.