Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
johnfrax
521.3K

Český arcibiskup Graubner k Veľkému Varovaniu a k Dohnalovcom.Dôsledky sú diabolské...

Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské Zprávy z arcidiecéze, rss-čbk Vloženo 17 Květen 2013 18:27 Uplynulo půl roku od vyjádření olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera k …
Paxus likes this.
Monika G
Johnfrax- ivik 310. Ano, žádný katolík nebude zmatený, když půjde bez rozmyslu v jednotě s papežem Františkem po té široké a pohodlné cestě. Copak dnes již není dosti zjevné, že se tento pontifik snaží z katolické církve vytvořit jen jakousi humanitární instituci bez Boha? Vůbec se ve svých projevech nezmiňuje o Desateru přikázání, upřímné lítosti nad svými hříchy, spáse duší atd. Raději si …More
Johnfrax- ivik 310. Ano, žádný katolík nebude zmatený, když půjde bez rozmyslu v jednotě s papežem Františkem po té široké a pohodlné cestě. Copak dnes již není dosti zjevné, že se tento pontifik snaží z katolické církve vytvořit jen jakousi humanitární instituci bez Boha? Vůbec se ve svých projevech nezmiňuje o Desateru přikázání, upřímné lítosti nad svými hříchy, spáse duší atd. Raději si vymyslí svoje desatero, které preferuje jen záležitosti světské a pomíjející. Alláha, který nutí muslimy k zabíjení jinověrců a obsazování jejich území, ztotožňuje s křesťanským Bohem. Nepoklekne před Svátostí oltářní, ale plazí se před pohany a líbá jim nohy. A tak bych mohla ještě dlouho pokračovat. Zkrátka, dělá všechno podle instrukcí svobodných zednářů, pro oslabení katolické církve a nastolení NWO. Nelze se proto divit, že takové překrucování dvoutisíciletého učení římskokatolické církve mnozí poctiví věřící nehodlají akceptovat.
KAHLENBERG likes this.
ivik310
Môj list biskupom :
Požehnaný deň,
Na začiatok by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre Katolícku cirkev robíte, veľmi ma potešili Vaše pastierske listy. Ani si neviete predstaviť koľko Slovákov stojí za Vami a zdieľa rovnaké pocity, pričom sa nedávajú ovplyvniť médiami, ktoré sa snažia potierať pravú náuku a mravné hodnoty Katolíckej cirkvi.
Píšem preto, lebo vznikol jeden …More
Môj list biskupom :
Požehnaný deň,
Na začiatok by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre Katolícku cirkev robíte, veľmi ma potešili Vaše pastierske listy. Ani si neviete predstaviť koľko Slovákov stojí za Vami a zdieľa rovnaké pocity, pričom sa nedávajú ovplyvniť médiami, ktoré sa snažia potierať pravú náuku a mravné hodnoty Katolíckej cirkvi.
Píšem preto, lebo vznikol jeden veľký problém s posolstvami varovania od írskej vizionárky. Tieto posolstvá, nanešťastie, infikovali mnohých veriacich. I ja som im verila dlhú dobu. Presnejšie rok a pol. Čo je však ešte horšie sťahujú so sebou veľmi veľa kňazov. Ľudia nemajú problém s posvätením si pečatí i keď ste to kňazom zakázali robiť. Rada by som Vám zaslala všetky skúsenosti a materiály ktoré mám s týmito posolstvami. Zasiahli takmer 50% veriacich z môjho okolia, ktorí im uverili, no na základe vašich výstrah sa ich vzdali. Iní v ich učení pokračujú a sťahujú so sebou zase ďalších veriacich. Je to ako vírus, ktorý sa veľmi rýchlo šíri. Ja sama som bola prekvapená, koľko ľudí pri sebe nosí túto „pečať živého boha“.
Dovoľte mi napísať môj laický názor, ktorý som získala na základe týchto posolstiev a roku aj pol ich čítania. Mnoho veriacich, ktorí týmto posolstvám podľahli tvrdia, že posolstvá nič zlé nehlásajú – iba sa modliť ružence, ísť na spoveď , na omšu a sväté prijímanie. Ale pritom utajujú mnohé iné vážne fakty. Okrem týchto modlitieb sa ľudia musia modliť každý deň (podľa posolstiev) zasvädcujúcu sa modlitbu číslo 33- (modlitieb je teraz už 131 a stále ich pribúda) jej znenie je : "Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božiu pečať ochrany.........Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť ......... Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe ( ľudia ani nevedia, komu sa to zasvädcujú) na veky vekov.......... Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna ( a tu chýba práve to Ježiša Krista) na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí." Okrem toho sa stavajú sa proti hlavnej autorite Cirkvi – pápežovi Františkovi ( ktorého nazvali falošným prorokom, čo má spolupracovať s Antikristom ), vyzývajú na neposlušnosť, dokonca na odluku od Cirkvi keď prídu zmeny v Cirkvi, ktoré sú samozrejme od diabla, i na to aby aj ostaných ľudí k takémuto činu nabádali. Síce chodia na spovede, ale ten najťažší hriech nevyznávajú – že veria týmto posolstvám a tomu, že pápež František je zlý. Šíria nenávisť k pápežovi a aj ku kňazom a duchovenstvu, ktorí sa voči týmto posolstvám verejne postavili alebo sa nechcú modliť tieto modlitby kampane. Táto nenávisť ku duchovenstvu čo nie je s posolstvami a najmä proti pápežovi je priam hmatateľná medzi účastníkmi na diskusnom fóre : jezis-kristus-varovanie.net/diskusia. Každý, kto má len trošku iný názor na posolstvá alebo silnejšie pochybnosti, či nezrovnalosti je automaticky z tohto fóra vylúčený. Ľudí strašia varovaním, ktoré sa má stále udiať, ale nejakým záhadným spôsobom sa vždy odkladá. Podobne nabádajú všetkých, ktorí by posolstvá opustili, že všetko ostatné je zlé okolo nich a padnú po pasce diablovi. Myslím si, že rúhať sa proti pápežovi je hriech proti Duchu Svätému. Na tieto posolstvá naväzuje už niekoľko rokov exkomunikovaný E. Dohnal, ktorý si zakladá vlastnú „kresťanskú“ cirkev, ktorý vo svojej „cirkvi“ exkomunikoval bl. Jána Pavla II. a aj pápeža Františka, napísal výhražný list Benediktovi XVI, aby sa kajal zo svojho hriechu, ktorým má byť to, že dal blahorečiť Jána Pavla II a nech to okamžite zastaví, inak jeho cirkev exkomunikuje aj jeho. To je trúfalosť. Navyše, samotné posolstvá sa stavajú proti sviatosti spovede a poslušnosti voči Cirkvi, kňazom i Cirkevným príkazom. Napríklad modlitba č. 24, je pre tých, ktorí by nemohli ísť nejakým spôsobom ku spovedi. Stačí sa im ju pomodliť 7 dní za sebou a potom už môžu ísť, hriechy majú odpustené. Ostaní, ktorí môžu ísť na normálnu spoveď, nech chodia normálne na spoveď ku kňazovi. Veď napríklad rozvedení a aj iní, ktorí si nepožiadajú biskupov po zvážení o možnosť prijímať sviatosti, alebo v tí v ťažkých hriechoch, ktorým nechce dať kňaz rozhrešenie ...budú prijímať sviatosti? Keď mu to biskupi neschvália, budú si robiť svojvoľne? A stačí im na to modlitba? Veď sa tým postavili proti Svätému Písmu, tam jasne Ježiš hovorí, aby sme si hriechy vyznávali – „komu ich odpustíte, tomu bude odpustené, komu ich zadržíte, tomu budú zadržané“. A čo robia posolstvá? - zadržané nebudú nikomu, len sa stačí pomodliť modlitbu 24 a aj keď kňaz alebo duchovenstvo nesúhlasí. Najnovšie posolstvo (1014) tvrdí : „NEJDŘÍVE JSME ŠLI DO JUDSKA, POTOM BYL MŮJ SYN PŘEVEZEN DO INDIE, PERSIE, EGYPTA, ŘECKA A ANGLIE“ Ale, v diele od Márie Valtorty “Evanjelium ako mi bolo odhalene” ako aj od Kataríny Emmerichovej “Život Panny Márie”, kde obe autorky opisujú život Panny Márie a Ježiša od narodenia ako aj jeho roky vyučovania na základe zjavení od Pána Ježiša. Diela boli skúmané cirkevnou autoritou a vyhlásené za pravé. Pravosť potvrdil aj Páter Pio. Okrem toho obe autorky mali stigmy. V týchto dielach sa uvádza, že po úteku z Betlehema žila Panna Maria s Jozefom a s Ježišom v Egypte 5 rokov a potom sa vrátili do svojho domu v Nazarete, kde Ježiš vyrastal a žil do 30-teho roku života. Toto učenie o tom, že Ježiš bol v Anglicku a celkovo v angličtine termín „Unknown years of Jesus” ktoré referujú na periódu jeho života medzi 12- timi a 30-timi rokmi. Táto časť Jeho života však nie je podrobne rozpísaná v Novom Zákone. Táto fráza sa zvyčajne vyskytuje v ezoterickej/okultistickej literatúre. Ale nepožíva sa v Cirkevnej literatúre, lebo v nej ne známe, že pracoval ako tesár v Galilei. V skratke, toto ich učenie tiež hlása, že Ježiš prežil ukrižovanie a pokračoval ďalej vo svojom živote. Toto učenie je tiež prepojené s Jehovizmom. Na túto tému, že bol Ježiš v Anglicku napísal báseň William Blake, jeden z ľudí s pochybnou minulosťou, ktorý patril do rôznych proticirkevných spolkov. Zdroj : en.wikipedia.org/wiki/Unknown_years_of_Jesus . Tieto posolstvá nabádajú, aby sme všade pri sebe túto „pečať živého boha“ nosili, vraj nás bude chrániť, čím sme ju povýšili na nejaký talizman ako rôzne kamienky a kryštály a amulety, čo je hriech proti 1. Božiemu prikázaniu. Máme mať v domoch oltáriky so sväteninami medzi ktorými má byť aj táto „pečať“ na peknom mieste, aby bola viditeľná. A teraz čerešnička na torte - s touto pečaťou budeme neviditeľní pre svojich nepriateľov. A teda, keď nastane veľké prenasledovanie a vyvražďovanie a ostatné hrôzy, ktoré posolstvá pekne podrobne popisujú, aby dostatočne nahnali strach, my sa báť nemusíme, lebo my, aj naše domy budeme neviditeľní, stačí mať túto „pečať“. Tá musí byť posvätená kňazmi. Táto vizionárka už dostala pokyny na to, že sa majú robiť ich vlastné škapuliare pečate živého boha a medailóny Panny Márie s tŕňovou korunou na hlave a nad ňou má byť slnko. Mnohí ľudia tvrdia, že posolstvá sú pravé, pretože predpovedali odchod pápeža Benedikta XVI. Ale ten bol navštíviť hrobku svätého Celestína a položil na neho kvet ešte predtým ako to tieto posolstvá hlásali. Zároveň nadväzujú na posolstvá z časopisu Ty A Ja, ktoré tiež nie sú Cirkvou schválené. Tento náš slovenský prorok, Jozef Lengyel cez posolstvá dostal, aby stavali domy“ Božej lásky“, skupovali pozemky, postavili si kaplnku, modlili sa všetko pekné veci, až na to, že všetky svoje úspory ľudia dávajú na toto dielo, na túto výstavbu, zároveň akoby sa separovali a začali separovať od ostatných týmto skupovaním pozemkov a výstavbou domov "Božej lásky". Od ľudí si zároveň pýtajú pomoc finančnú - v každom časopise je priložená šeková poukážka, ale aj pomocou rôznych darov - hydiny, dobytku alebo pomoci pri výstavbe týchto domov. O pápežovi Františkovi napísal časopis M Rosa ( nanešťastie Anton Selecký, ktorý ho vedie začal sympatizovať práve s E. Dohnalom) že bol členom Rotary Clubu - čo sa považuje za liaheň slobodomurárov. A to všetko na základe jedného papiera s jeho podpisom, čo v dnešnej dobe nie je problém upraviť fotomontážne. Keď som v jednom spoločenstve, kde väčšina ľudí verí tejto „pečati živého boha“ prečítala tento dokument, čo vám posielam v prílohe, jedna pani na mňa vyskočila, kde som tieto fakty našla. Keď som jej povedala, že na internete je kopu hodnoverných stránok, tak vyhlásila, že internet je satanovo dielo a hocikto si tam môže dať hocičo. Keď som jej však už povedala, že na internete sú aj tieto slávne posolstvá a dokonca nás nabádajú aby sme to šírili všetkými masovo - komunikačnými prostriedkami ( teda aj internetom)- bola už ticho. Navyše, keď je písané na internete niečo zlé proti posolstvám, je to satanovo dielo, keď je niečo zlé proti pápežovi Františkovi, už je to dobré. Posolstvá od nás vyžadujú úplnú podriadenosť, dôveru a odovzdanosť a všimla som si, že už strácajú ten milý podtón, čo mali. Prikazujú nám konať čoraz viac a viac činností, pri "novéne spásy" čo je už modlitba číslo 131, "Panna Mária" hovorí v angličtine - you must to ( čo v preklade do slovenčiny znamená ten najvyšší príkaz, niečo čo je nemenné bez odporovania) čo sa máme modliť 7 po sebe idúcich dní 3x za deň z toho sa jeden deň postiť na tento úmysel. Za odmenu budú všetky duše spasené. Ak niekomu kto týmto posolstvám verí, poviem, že sú zlé, niektorí majú už natoľko sfanatizovaní, že mi začnú tvrdiť, že to len satan bojuje proti týmto posolstvám a chce ich zničiť, lebo oni zachraňujú duše. Keď som sa proti týmto posolstvám verejne postavila, adimistrátor tejto stránky mi stihol poslať odkaz cez jednu pani, kde sa mi tiež vyhrážal mojou slabou vierou, tým že ma vedie diabol, že odhalil moju slabú stránku – čiže zase len formou zastrašovania. Tých vyhrážok o diablovi som sa už cez posolstvá za ten čas napočúvala dosť, každá tretia veta obsahuje slovo buď falošný prorok, antikrist, zatratenie, utrpenie, robte toto, robte tamto. Posolstvá tiež nabádajú k tomu, aby sme si robili veľké zásoby potravín a vody, diek, kúpili tabletky na čistenie vody, sviečky,... čo ľudia v bytovkách nemôžu dostatočne uskutočniť ( keďže nemajú veľký priestor) a tak sa boja aby prežili. V každej miestnosti musíme mať niečo posvätené, najlepšie sväté obrázky, kríž, inak sa tam môže dostať diabol. "Panna Mária" sa v týchto posolstvách podpisuje ako Matka Spásy, nie Matka spásy, keďže toto ešte cirkevne uznané nebolo, takže z tej najpokornejšej sa stala rebelantka voči Cirkvi. Zistila som, že tento symbol kríža s korunou už desaťročia používajú slobodomurári, ten istý je aj na tejto „pečati“. Denne sa musíme modliť ružence, modlitby modlitebnej kampane, teraz ešte 7 dní po sebe „novénu spásy“ a ľudí to len uháňa a vyčerpáva.... Toto je len hŕstka nezrovnalostí z môjho laického pohľadu. Keď som si prečítala svedectvo jednej ženy, ktorá už bola zúfalá, uvedomila som si, že aj ja sama sa tak isto cítim, len som si to nechcela otvorene priznať :

Prepáčte, neviem, ako začať nový príspevok. Ale to nie je teraz podstatné. Chcela by som Vás všetkých veľmi poprosiť o modlitbu za mňa (aj moju rodinu). Verím v tieto posolstvá, no som na tom skutočne zle. Všetko vidím negatívne. V živote mám pocit, že všetko robím nesprávne. Chodím externe do školy, nedokážem sa učiť, lebo neviem, či ma tam Boh chcel, neviem, či som nebola zaslepená svojou túžbou. V maličkostiach sa trápim, všetko sa to potom prenáša na môjho maličkého syna. Úplne sa zmenil, je veľmi bojazlivý, uplakaný, naviazaný na mňa. A nemôžem sa z toho vymotať. Už doma si všimli, že sa niečo deje. Chudnem…Viem, že strach je nesprávny, no i tak som slabá. Mám strach, že keď som takto slabá, nedokážem sa oslobodiť od toho zlého a prijať Ježišovu ruku, nedokážem zásobiť domácnosť a čo potom? Nebudeme mať vodu, jedlo… A preto sa bojím, že nás to zlé polapí. Nech sa na mňa Boh nenahnevá, no myšlienka na trpiaceho syna ma privádza do zúfalstva. Nebudeme môcť nakupovať, ísť k lekárke. Viem, že spása duše je dôležitejšia, no ako mám nájsť silu, keď je to také hrozné? Doma ma nikto nechápe a odsudzujú ma za to. Ak by som to povedala manželovi, vezme mi internet. Nedokážem isť na ulicu a hovoriť o spasení duše. Aj vy o tom ľudom hovoríte? Tak veľmi túžim, aby som i ja so svojou rodinou bola spasená, že robím chyby. Posolstvá sú skvelá vec, no zistila som, že som získala strašný strach zo smrti a taktiež stratila vieru, že ma Boh zachráni, keďže som urobila tak nenormálne veľa chýb!

Preto vás prosím, pokúste sa zamedziť i vy šíreniu takýchto blúd. Verím tomu, že po čase nastane vďaka tejto nebezpečnej sekte veľký odpad od viery a stiahne so sebou mnohých kňazov.
Jindriska likes this.
Jovana
Kde je papež, tam je církev. Chvalme Boha v Jeho svatyni. Alleluja.
johnfrax
Varovanie.Otvorený list.Falošné posolstvá

Dr Mark Miraville slávny mariologista, profesor teológie na
františkánskej univerzite, povedal:
" Je reálne, podľa môjho názoru že môžme očakávať ešte viac
falošných správ , falošných správ zmiešaných s pravou
náukou ktorý
slúži na diabolský cieľ odviesť nás od pravej
cirkevnej autority a učenia, a od praveho posolstva nebies v
našom veku.

Varovanie.…More
Varovanie.Otvorený list.Falošné posolstvá

Dr Mark Miraville slávny mariologista, profesor teológie na
františkánskej univerzite, povedal:
" Je reálne, podľa môjho názoru že môžme očakávať ešte viac
falošných správ , falošných správ zmiešaných s pravou
náukou ktorý
slúži na diabolský cieľ odviesť nás od pravej
cirkevnej autority a učenia, a od praveho posolstva nebies v
našom veku.

Varovanie.Otvorený list.Falošné posolstvá
johnfrax
Je irské poselství v současnosti jediné?
Ne, mezi lidmi kolují různá poselství, například poselství z Ukrajiny, za kterým stojí bývalí čeští kněží, kteří se pro neposlušnost dostali do církevních trestů. Prohlásili se za biskupy, vyloučili z církve papeže Benedikta XVI. i Jana Pavla II. a téměř všechny biskupy světa. Založili Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev, kterou se snaží …More
Je irské poselství v současnosti jediné?
Ne, mezi lidmi kolují různá poselství, například poselství z Ukrajiny, za kterým stojí bývalí čeští kněží, kteří se pro neposlušnost dostali do církevních trestů. Prohlásili se za biskupy, vyloučili z církve papeže Benedikta XVI. i Jana Pavla II. a téměř všechny biskupy světa. Založili Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev, kterou se snaží zaregistrovat v ČR a svými poselstvími svádějí zbožné katolíky, aby nechodili na mši, pokud se tam modlí za papeže. Ďábel se umí schovat i za zdání pravověrnosti a zbožnosti.
Nejsou z toho pak lidé zmatení?
Žádný katolík nemusí být zmatený, když bude v jednotě s papežem, který je základem naší jednoty a jistoty při následování Krista.