vi.news
59

Một tu sĩ Dòng Tên nhận chức thánh nhỏ

Tổng Giám mục Ottawa, Terrence Prendergast SJ, đã ban lễ cạo đầu và bốn chức thánh nhỏ cho Theodore Avram, một học giả dòng Tên, vào ngày 18 tháng 2. Việc phong chức diễn ra trong nhà thờ cổ lễ, Hội …