JEZUS DO ALICJI LENCZEWSKIEJ: Wielkie zasługi ma ten, kto zakrywa swoją miłością i swoim milczeniem…

JEZUS: Chcę, abyś była dobrą uczennicą i służebnicą Moją: abyś służyła swym braciom myślą, mową i uczynkiem. Abyś kochała ich myślą, mową i uczynkiem. KOCHAĆ MYŚLĄ to znaczy każde zło i słabość, jaki…
osdamen and 3 more users like this.
osdamen likes this.
Anieobecny likes this.
Tymoteusz likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.