vi.news
47

Những lá thư bị rò rỉ: "Không có hình phạt" đối với người Công giáo theo hội Tam Điểm

Nhà văn Công giáo Melbourne, bà Kathy Clubb, đã xuất bản một cuộc trao đổi gồm 2 bức thư giữa một Đại trưởng lão của hội Tam Điểm và Hội đồng Giám mục Úc về việc chấp nhận người Công giáo làm thành …