Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
ikatolici.cz
ľubica
1

Řádná a mimořádná forma římského ritu?

— 5.11.2019 591 Jedné z nejprohnanějších manipulací věřících, klamu a útoku proti pravdě se dopustil ten, kdo rozhodl, že římský ritus sloužení mše …
ľubica
Orientácia kňaza „chrbtom k ludu“, nezrozumitelný posvätný jazyk, potichu prednášené modlitby, absencia snahy prizpôsobovat liturgiu ludem – to všetko v tradičnej omši svatej hovorí človeku: nie si tu ten najdôležitější, na prvom mieste je Pán Boh. To všetko je v protestantských obradoch i novus ordo bežne potlačené.