stjako1000
6181.1K

♫ K Tebe volám Panna Mária ► (* 💿/ 🎧 4:12)

* (💿/ 🎧 - ♫ I'm calling you, Virgin Mary // 💿/ 🎧 Ich rufe dich an, Jungfrau Maria) 📝: 12.9. / Najsvätejšieho mena Panny Márie ( 📖 - Mária je ženské krstné meno. Meniny na Slovensku má 12. septemb…
Ruudolphhh-Mhichaeel and 5 more users like this.
Ruudolphhh-Mhichaeel likes this.
Thierry73 likes this.
johnfrax likes this.
lowoa likes this.
perceo3 likes this.
bogdanlomza channel likes this.
❤❤❤
dyk and 2 more users like this.
dyk likes this.
Mates5485 likes this.
Don Reto Nay likes this.
jardindelalma
jardindelalma and 4 more users like this.
jardindelalma likes this.
pablodeguadalupe likes this.
pokorny likes this.
Tina 13 likes this.
Yugo likes this.
Yugo
Peter(skala)
všetko najlepšie k meninám
Peter(skala) likes this.
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Libor Halik
Konkrétně se svátkem Jména Panny Marie je to charakteristické. Byl to hlavou církve oficiálně ustanovený trvalý hold díků za zázračnou záchranu Evropy v době smrtelného nebezpečí. Jak se ukázalo, i takové skutečnosti je možno záměrně ignorovat nebo prostě nevidět. Stačí k tomu výše uvedená změna víry.
Připomeňme si co nejstručněji, o co vlastně onoho 12. září 1683 šlo. Tatarské obléhání Vídně v …More
Konkrétně se svátkem Jména Panny Marie je to charakteristické. Byl to hlavou církve oficiálně ustanovený trvalý hold díků za zázračnou záchranu Evropy v době smrtelného nebezpečí. Jak se ukázalo, i takové skutečnosti je možno záměrně ignorovat nebo prostě nevidět. Stačí k tomu výše uvedená změna víry.
Připomeňme si co nejstručněji, o co vlastně onoho 12. září 1683 šlo. Tatarské obléhání Vídně v r. 1683 mělo vysloveně náboženský charakter. Ohrožení invazí tureckého vojska se týkalo celé Evropy. Na první pohled neměla Vídeň proti 260 000 vyzbrojených Turků pod vedení Kary Mustafy žádnou naději. Tento mohamedánský vojevůdce armády sultána Mohameda IV. chtěl umístit na svatoštěpánský dóm půlměsíc a dával hlasitě najevo plán nahradit stejně i ostatní kříže v Evropě. Sultán měl vládu půlměsíce a porobení si křesťanské Evropy naplánováno, když z Bělehradu 13. 5. 1683 vyhlásil Leopoldu I. válku s výzvou k bezpodmínečné kapitulaci. Vyhrožoval zničením Rakouska a připojených zemí, prohlásil doslova, že budou "bez milosti srovnány se zemí ohněm a mečem. Císař a polský král i jejich spojenci a každý džaur, tedy nejubožejší z tvorů, budou vyhubeni jako červi a zhynou potupnou smrtí." Zmocnit se Vídně považoval Mustafa za hlavní krok k podrobení Evropy.
Podle tehdejší vojenské teorie bylo město Víděň 12. září 1683 již prakticky dobyto, protože tureckým ženistům se podařilo poddolovat městská opevnění a vybourat v nich minami průlom široký více než 10 metrů. Ale obležení se proti všem pravidlům z vyššího vnuknutí nevzdali a udělali dobře, protože svým houževnatým odporem soustředili na sebe všechnu pozornost nepřítele. To, co mu zasadilo zcela nečekanou první šokující ránu, nebylo ostří zbraní, ale zcela ohromující válečný pokřik ze 60 tisíc hrdel: „MARIA!“.
Co může výmluvněji popsat výsledný efekt, než líčení samotného tureckého kronikáře:
Nevěřící psi se vynořili se svými oddíly na svazích jako bouřkové mraky a tyčili se jako tmavomodrá ruda. Jedním křídlem vyrazili proti Valachům a Moldavanům na dunajském břehu a druhým pronikli až k vnějším oddílům Tatarů, zaplavili horu i pole a zformovali se do srpovitého bojového útvaru. Bylo to, jako by se valila záplava černé smoly, která všechno, co se jí staví do cesty, rozdrtí a sežehne. (Silâhdar Mehmed Agă)
Takřka vítězní dobyvatelé nakonec v panice všechno opustili a dali se na bezhlavý útěk.
Ten, kdo rozhodl v roce 1971 o zrušení této děkovné slavnosti......... www.lumendelumine.cz/index.php
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
Nieprzejednany Wstecznik likes this.