Libor Halik
66716

Modloslužebník Bergoglio (František) exkomunikoval už 2 katolické kněze

za to, že chtěli zůstat katolickými. Nechtěli se stávat podobně nekatolickými a modloslužebnými klaněním se mimo jiné modle Pachamamě a podobným nekřesťanským bůžkům, nebo klaněním se nohám …
Pavol IV and 2 more users like this.
Pavol IV likes this.
Monika G likes this.
BernadettaJaMalinka likes this.
MilanJan
Sláva Isusu Christu ! , chcem iba ako laik opísať môj postoj : ak idem na novus ordo / čo je málo / , nezdielam celý rítus, keďže je ohavnosťou pre Christa, teda duchom bojujem úplne inde, a negagotám a nevrieskam ako tí, ktorím je Božia vôľa ľahostajná... to sa týka totálnej väčšiny - to je realita! Na novus ordo som len kôli konsekrácii a sv. prijímaniu, keďže Christos tam je ukrižovaný. A …More
Sláva Isusu Christu ! , chcem iba ako laik opísať môj postoj : ak idem na novus ordo / čo je málo / , nezdielam celý rítus, keďže je ohavnosťou pre Christa, teda duchom bojujem úplne inde, a negagotám a nevrieskam ako tí, ktorím je Božia vôľa ľahostajná... to sa týka totálnej väčšiny - to je realita! Na novus ordo som len kôli konsekrácii a sv. prijímaniu, keďže Christos tam je ukrižovaný. A chvála BOHU, že existuje liturgia sv. Jana Zlatoústeho, kde spontánne sa aj zapojím. Ak vatikánski farári nezačnú činiť pokánie, tak kostoly sa ešte viac vyľudnia ....potom nech vyškrekujú - čo sa to deje?.....ľudia!, to čo vidíme , je gradácia apostázy a satanizmu a duchovnej genocídy ľudstva !!!! Bohorúhač - Bergoglio ale uprednostňuje riešenie ekocídy a biopirátstva../ ked pôjdem na spoveď, mám sa spovedať aj z toho, že som zabíjal chrústov na svojom poli a nepreložil som ich do inej fauny ???? - pýtam sa to Vás RK farári !!!!- poradte mi prosím, trápi ma to už velmi.../ p.s. : novus ordo vnímam ako naozaj paralizovaný na boj duchovný, naopak greckokatolícka liturgia má ovocie opačné - je to moja dlhodobá skúsenosť.
Monika G and 5 more users like this.
Monika G likes this.
Pavol IV likes this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
Joske likes this.
Libor Halik likes this.
apredsasatoci likes this.
Libor Halik
Kdo na mši prosí pravidelně Boha, aby ho sjednotil s Františkem (Bergogliem), tak Bůh mu to dá - a z katolíka se stane pohan jako poleno, podobně jako se jím stal nekající Bergoglio. A jako pohan skončí navěky v pekle a ohnivém jezeře, protože bude porušovat 1. přikázání Desatera, kterým se přísně zakazuje pohanská modloslužba.
apredsasatoci likes this.
Libor Halik
Polský předčasně emeritní arcibiskup Jan Pavel Lenga prosí o jednotu s papežem, ale neříká ŽÁDNÉ jméno papeže. Tím to řeší. Je mu za to vyhrožováno, že ho potrestají, ale už je potrestán dost tím, že je předčasně emeritní. Emeritem se stal za aktivního papežování Benedikta XVI., když v Římě na synodu požadoval, aby se nedávalo sv. přijímání nekněžím na ruku.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.
Stylita
em. arcibiskup z Karagandy (tedy Kazachstán) mons Jan Pavel Lenga
Libor Halik
Ano, ale je a vždy byl polské národnosti, sám o tom vyprávěl. Nemá perfektní polskou výslovnost, ale má přízvuk ruský - vždyť žil od malička v ruskojazyčné oblasti Sovětského svazu. Viz Budoucí papež dle proroctví blah. Markiewicza z r.1863 bude svatým Polákem a má 2 jména Pro @Stylita
Joske likes this.
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Mates5485 likes this.