ps-po.pl

Trzy postawy » Mądrość Ojców Pustyni

Bo trzy postawy są możliwe dla człowieka: albo ktoś jest poddany namiętnościom, albo je powściąga, albo je wykorzenia. Poddany namiętności jest ten, …
... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka