Panna Maria Karmelská

Dnes máme svátek Panny Marie Karmelské. Je to také svátek hnědého škapulíře. Blahopřeji všem kdo ho nosí. Koukněte také na: www.hnedyskapulir.cz tam je víc ke čtení.
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Bratia a sestry likes this.
Ladislav Suchý
„Já, jejich matka, sestoupím do očistce první sobotu po jejich smrti a koho tam naleznu, přivedu do nebe.“
ekans
očistec je jenom pro katolíky
Zedad likes this.
Ladislav Suchý
„Kdo v tomto šatu zemře, bude uchráněn věčného ohně. Hle, je v něm znamení spásy, ochrana v nebezpečí a záruka pokoje a věčného přislíbení.“
ekans
to je pro katolíky, ne pro luterány
Zedad likes this.
ekans
dnes, důsledkem změny liturgie, je těžce oslabena víra těch, kdo škapulíř nosí
Ladislav Suchý
Jsou farnosti a kostely, kde se slaví 16. 7. PM Karmelské, ale lidé ani neví, co to škapulíř je. A ti, kteří to snad vědí, jej sotva nosí !!! Tak daleko jsme to s obnovou církve dotáhli. Ó, Maria, bez poskvrny hříchu počatá, oroduj za nás!
Ladislav Suchý likes this.
ekans
www.lumendelumine.cz/index.php Dnes v nově zbudovaném centru města se nachází kostel zasvěcený Panně Marii, kde 15 oken reprezentuje patnáct růžencových tajemství, která se zde lidé modlí ve dne v noci.
ekans and one more user like this.
ekans likes this.
jardindelalma likes this.
Ladislav Suchý
Díky všem kdo rozšiřují ve známost, kdo se starají o úctu k P. Marii!
Ladislav Suchý likes this.