10:47

Veľký pôst a Popolcová streda. Quadragesima et Feria quarta cinerum

Veľký pôst a Popolcová streda. Quadragesima et Feria quarta cinerum. Tradičný Veľký pôst je 40-dňové obdobie pred Veľkou nocou, začínajúce na Popolcovú stredu a končiace na Bielu sobotu, teda deň …More
Veľký pôst a Popolcová streda. Quadragesima et Feria quarta cinerum.
Tradičný Veľký pôst je 40-dňové obdobie pred Veľkou nocou, začínajúce na Popolcovú stredu a končiace na Bielu sobotu, teda deň pred Veľkonočnou nedeľou. Nezapočítavajú sa doň nedele.