pch24.pl
szuirad1

Czy Bóg jest sprawcą zła?

Każde z tych nieszczęść sprowadza nam mądry i dobry Pan dla naszego dobra. Bogactwa odbiera tym, którzy źle ich używają: w ten sposób niszczy …