Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
06:30
Radek33
272.5K

Jesteś Królem!Królem jest Bóg!!!

Jezus Chrystus Król Wszechświata
biniobill
Wystarczy obserwować nawet tylko w mediach co się dzieje na świecie by stwierdzić, że nie jest zbyt spokojnie. Nieustannie żarzący się tygiel wojny w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, groźba wojny w Iranie - do tego postępująca likwidacja naszej państwowości. Likwidacja przemysłu, szkolnictwa, armii, służby zdrowia, rodziny i wartości chrześcijańskich - miliony ludzi wyjeżdżających za …More
Wystarczy obserwować nawet tylko w mediach co się dzieje na świecie by stwierdzić, że nie jest zbyt spokojnie. Nieustannie żarzący się tygiel wojny w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, groźba wojny w Iranie - do tego postępująca likwidacja naszej państwowości. Likwidacja przemysłu, szkolnictwa, armii, służby zdrowia, rodziny i wartości chrześcijańskich - miliony ludzi wyjeżdżających za chlebem, walka z nienarodzonymi, walka z Kościołem. Legalizacja GMO. Siły masońskie nieustannie prące w kierunku budowy jednego rządu światowego, jednej religii - w tym środowisku nie ma miejsca na naszą niepodległą Polskę. To już koniec, nie ma żadnych szans na odbudowę a państwo Polskie to tylko fasada, sztuczna dekoracja, już nie istnieje. Nic nam nie pomoże. Każdy obywatel tego nieszczęsnego kraju utopiony w kredytach pochodzących z obcych banków. Ten durny Titanic tonie a orkiestra gra dalej.
19mietek77
Jezus Chrystus będzie dla mnie Królem
nie z racji intronizacji lecz z racji wypełniania
przeze mnie Jego nauki.
Będzie Królem nie z racji upiększania Jego wizerunków
lecz z racji mojego poddaństwa Jego woli.

Jezus Królem Jest - tylko pytanie -
czy ja należę do Jego Królestwa?
JanSmithNewYork
Uznanie królem odnosi się do OSOBY nie serca czy rąk, głowy.

Słowa Papieża zostały wypaczone w zrozumieniu przez pewne osoby.

Papież popiera Intronizację osoby Jezusa na Pana i Króla przez każdego wierzącego, a także poprzez prawo stanowione -> w ten sposób aby było zgodne z ewangelią.- aby Jezus królował przez prawo zgodne z Jego wolą.

Tak więc list episkopatu jest w sprzeczności z nauczanie…More
Uznanie królem odnosi się do OSOBY nie serca czy rąk, głowy.

Słowa Papieża zostały wypaczone w zrozumieniu przez pewne osoby.

Papież popiera Intronizację osoby Jezusa na Pana i Króla przez każdego wierzącego, a także poprzez prawo stanowione -> w ten sposób aby było zgodne z ewangelią.- aby Jezus królował przez prawo zgodne z Jego wolą.

Tak więc list episkopatu jest w sprzeczności z nauczaniem papieża i tradycją Kościoła.

Jak ktoś pragnie dalszych wyjaśnień proszę o wiadomość.

👍
nawrócony
Dlaczego Matka Boska mogła zostać Królową Polski, a Jezus Chrystus Królem Polski zostać nie może.
Proszę przedstawić różnicę.
daniel.k
bubu64 — 2012-11-25 15:04:01:
Re:Stefanek
Bracie, czy Ty nie widzisz, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, a ty chcesz Go ogłosić Królem tylko Polski?

(...)Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy. Musimy pogłębiać w nas samych i szerzyć wokół siebie to …More
bubu64 — 2012-11-25 15:04:01:
Re:Stefanek
Bracie, czy Ty nie widzisz, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, a ty chcesz Go ogłosić Królem tylko Polski?

(...)Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy. Musimy pogłębiać w nas samych i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób, rodzin i państw.
/Kard. Adam Sapieha/


A co my robimy by świat był lepszy? Żeby nie było zabijania, głodu i całego zła, które nas coraz bardziej otacza? Co robimy gdy widzimy żebraka? - większość odwraca się. Dzisiejszy człowiek zapomniał, że Bóg jest dawcą życia, Zbawicielem i że każde ludzkie stworzenie należy wyłącznie do Niego bo za zbyt wysoką cenę zostaliśmy odkupieni, żeby pogardzać Bogiem.
Piszesz, że Chrystus jest Królem - więc dlaczego na świecie i w Polsce jest tyle zła? Wiesz dlaczego? Bo te wyświechtane slogany, że Jezus nie potrzebuje ogłaszania Go Królem są śmieszne, to szatan nie chce dopuścić do uznania Chrystusa, Królem Polski i innych narodów gdybyśmy uznali publicznie i indywidualnie Jezusa Królem, musieliby wszyscy poddać się Prawu Bożemu, a nie jak dziś ludzkiemu.
Aborcja, In-vitro, Eutanazja i inne zło mnożące się każdego dnia to robota szatana. Co raz więcej ludzi zastanawia się - dlaczego Episkopatowi przeszkadza Chrystus Król Polski?
Wiesz może dlaczego???
bubu64
Sorki!
Zapomniałem, że jesteście mądrzejsi od papieża.
sąsiad od serca
My którzy jesteśmy za Intronizacją Chrystusa mówimy o Chlebie.
Papież, którego tu przytaczają niektórzy, mówi o Drzewie.
A mieszający słowa papieża, jako kontrargument, mówią jak ptak, który wydziobuje z Chleba i chowa się w gałęziach Drzewa, niczym złodziejka sroka.
sąsiad od serca
Bubu 64 a kto powiedział, że chcemy ogłosić Pana Jezusa tylko Królem Polski? Ani Stefanek tego nie napisał, ani nikt kto pragnie Chrystusa Króla Polski.
Po Intronizacji w Polsce będziemy zabiegać o inne państwa, zwłaszcza o Izrael.
KAKA
Błogosławiony – w Kościele katolickim osoba zmarła, która za życia odznaczała się szczególnymi cnotami inspirowanymi doświadczeniem religijnym lub też która z powodu swojej religii poniosła śmierć męczeńską.
Kościół w akcie beatyfikacji zezwala na publiczny kult takiej osoby w skali lokalnej np. diecezji lub ograniczonej do pewnej grupy wiernych np. zakonu czy zgromadzenia zakonne…More
Błogosławiony – w Kościele katolickim osoba zmarła, która za życia odznaczała się szczególnymi cnotami inspirowanymi doświadczeniem religijnym lub też która z powodu swojej religii poniosła śmierć męczeńską.
Kościół w akcie beatyfikacji zezwala na publiczny kult takiej osoby w skali lokalnej np. diecezji lub ograniczonej do pewnej grupy wiernych np. zakonu czy zgromadzenia zakonnego.

Słowa skierowane do Rozalii Celakówny:

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.

I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonująco: Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem.
Jolinar
Idea intronizacji to nie jest zlikwidowanie władzy ziemskiej i zaprowadzenie anarchii tylko poddanie jej pod Prawo Boże. Wtedy ustawodawstwo będzie rozpatrywane pod kątem Woli Bożej i zapanuje " należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój ".

Czyli tu nie ma mowy o rzekomych ambicjach politycznych Chrystusa. Tu chodzi o to o co modlą się Chrześcijanie "Przyjdź Królestwo Twoje…More
Idea intronizacji to nie jest zlikwidowanie władzy ziemskiej i zaprowadzenie anarchii tylko poddanie jej pod Prawo Boże. Wtedy ustawodawstwo będzie rozpatrywane pod kątem Woli Bożej i zapanuje " należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój ".

Czyli tu nie ma mowy o rzekomych ambicjach politycznych Chrystusa. Tu chodzi o to o co modlą się Chrześcijanie "Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź Wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi"
sąsiad od serca
Nigdzie nie słyszałem, by staranie się każdego być mądrzejszym i świętszym od Papieża było grzechem.
Dla mnie takie mówienie: - Nie bądź mądrzejszym lub świętszym od Papieża. - To równanie wiernych w dół.
Gdyby święci doktorowie Kościoła tak myśleli, nigdy by papieży nie przekonywali do uznania różnych kwestii, które przyjmowano na np. Soborach.
Jolinar
Podaj zdanie gdzie jest napisane, że nie wolno intronizować w przemówieniu Benedykta XVI. Nie ma.

Za to ja ci podaję zalecenie Papieża Piusa XI dla dokonania intronizacji przez władzę publiczną:
"Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną …More
Podaj zdanie gdzie jest napisane, że nie wolno intronizować w przemówieniu Benedykta XVI. Nie ma.

Za to ja ci podaję zalecenie Papieża Piusa XI dla dokonania intronizacji przez władzę publiczną:
"Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do czasów dzisiejszych zastosować można: "Gdy Boga i Jezusa Chrystusa - takeśmy się żalili - usunięto z praw i z państw i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi wywodzono początek władzy, stało się iż zburzone zostały fundamenty pod tąż władzą, gdyż usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, drudzy zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo ludzkie, gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy"(31).
Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój."

Więc nie imputuj mi tu, że jestem mądrzejszy niż Papież. Cytuję encyklikę Papieża Piusa XI. To ty jesteś mądrzejszy niż Papież Pius Xi pewnie. Ponadto autorytet encyklik wynika z dogmatu o nieomylności Papieża i jest oficjalną interpretacją magisterium Kościoła.
fr_giovanni
Nie bądź mądrzejszy od samego Papieża Benedykta XVI.

Poczytaj co on mówi i przyjmij to w swoim życiu.
Gdzie wasze ciągłe odnoszenie się do słuchania papieża?
Słuchajcie co mówi i wprowadzajcie to w swoje życie!
Jolinar
"Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do czasów …More
"Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do czasów dzisiejszych zastosować można: "Gdy Boga i Jezusa Chrystusa - takeśmy się żalili - usunięto z praw i z państw i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi wywodzono początek władzy, stało się iż zburzone zostały fundamenty pod tąż władzą, gdyż usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, drudzy zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo ludzkie, gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy"(31).
Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój. Jak bowiem królewska godność Pana naszego otacza powagę ziemską książąt i władców pewną czcią religijną, tak też uzacnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to Paweł Apostoł, chociaż nakazał żonom, aby w mężach swych, a sługom, aby w panach swych Chrystusa czcili, to jednak polecił im, aby im byli posłuszni nie jako ludziom, lecz jedynie dlatego, iż oni zastępują Chrystusa, gdyż nie godzi się, aby ludzie przez Chrystusa odkupieni służyli ludziom. Zapłatąście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi(32). Jeżeli panujący i prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że wykonują władzę nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to zauważy, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo zważać będą, wydając prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na godność ludzką swoich podwładnych. Oczywiście, że wskutek tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek się ustali, gdyż wszelka przyczyna zaburzenia będzie usunięta; albowiem chociaż obywatel patrzeć będzie na panującego i innych rządców państwa jako na ludzi do niego z natury podobnych lub może nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i na naganę zasługujących, to mimo to nie odmówi im swego posłuszeństwa, gdyż w nich samych widzieć będzie obraz i powagę Chrystusa Boga i Człowieka." (Encyklika "Quas Primas" Pius XI)
bubu64
Re:Stefanek
Bracie, czy Ty nie widzisz, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, a ty chcesz Go ogłosić Królem tylko Polski?
sąsiad od serca
No pewnie, że Panu Jezusowi nie potrzebna nasza obrona orężem, bo nic złego Bogu i Królowi zrobić nie mogą.
Natomiast nasza, czasem obrona orężem potrzebna jest bliźnim, którym wróg chce wydrzeć Boga królowanie z serc i zabić na życie doczesne oraz wieczne.
fr_giovanni
Niektórzy tu na glorii.tv mocno podkreślaj posłuszeństwo papieżowi, że należy go słuchać.
To posłuchajmy co dziś powiedział Papież Benedykt XVI:

"Ale Jezus - stwierdził papież - "nie chce być broniony orężem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i zaprowadzić swoje królestwo nie przy pomocy broni i przemocy, lecz posługując się pozorną słabością miłości, która daje życie".

"To nie jest władza …
More
Niektórzy tu na glorii.tv mocno podkreślaj posłuszeństwo papieżowi, że należy go słuchać.
To posłuchajmy co dziś powiedział Papież Benedykt XVI:

"Ale Jezus - stwierdził papież - "nie chce być broniony orężem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i zaprowadzić swoje królestwo nie przy pomocy broni i przemocy, lecz posługując się pozorną słabością miłości, która daje życie".

"To nie jest władza królestw ziemskich, które powstają i upadają, ale jest to władza prawdy i miłości. W ten sposób rozumiemy, że królowanie zapowiadane przez Jezusa w przypowieściach i ujawnione otwarcie i wyraźnie przed rzymskim prokuratorem jest królestwem prawdy, jedynym, które nadaje wszystkim rzeczom ich światło i wielkość" -
powiedział Benedykt XVI.


Więcej czytaj tutaj: Jezus nie chce być broniony orężem

✍️
Slawek
👍 W homilii w bazylice świętego Piotra w uroczystość Chrystusa Króla Benedykt XVI podkreślił, że panowanie Jezusa to nie "władza doczesna, lecz miłość, która służy".
Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież. Przypomniał następnie, że "oczywiste jest, iż Jezus nie ma żadnych ambicji politycznych".

KRÓLESTWO MOJE NIE JEST Z TEGO ŚWIATA
More
👍 W homilii w bazylice świętego Piotra w uroczystość Chrystusa Króla Benedykt XVI podkreślił, że panowanie Jezusa to nie "władza doczesna, lecz miłość, która służy".
Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież. Przypomniał następnie, że "oczywiste jest, iż Jezus nie ma żadnych ambicji politycznych".

KRÓLESTWO MOJE NIE JEST Z TEGO ŚWIATA
KRÓLESTWO MOJE NIE JEST Z TEGO ŚWIATA

Odpowiadam wam teraz: Kto jest tym Mesjaszem?
Odpowiadam wam teraz: Kto jest tym Mesjaszem?
Zadałem wam na początku pytanie: „Kto jest tym Mesjaszem?” Odpowiadam wam teraz: to Ja, który mówię do was. I Moje Królestwo jest w waszych sercach, jeśli je przyjmujecie. Potem zaś będzie w Niebie, które wam otworzę, jeśli będziecie umieli wytrwać w Mojej Nauce. Tym jest Mesjasz i niczym więcej: Królem królestwa duchowego. Jego bramy otworzy On Swoją Ofiarą dla wszystkich ludzi dobrej woli.
myschonok
Papież: Jezus nie chce być broniony orężem
dodane 2012-11-25 13:16
PAP
|
Benedykt XVI powiedział podczas mszy, którą odprawił w niedzielę w Watykanie z sześcioma nowymi kardynałami, że "Jezus nie chce być broniony orężem". Papież mówił, że być uczniem Jezusa oznacza nie ulegać doczesnej logice władzy.

W homilii w bazylice świętego Piotra w uroczystość Chrystusa Króla Benedykt XVI podkreślił, …More
Papież: Jezus nie chce być broniony orężem
dodane 2012-11-25 13:16
PAP
|
Benedykt XVI powiedział podczas mszy, którą odprawił w niedzielę w Watykanie z sześcioma nowymi kardynałami, że "Jezus nie chce być broniony orężem". Papież mówił, że być uczniem Jezusa oznacza nie ulegać doczesnej logice władzy.

W homilii w bazylice świętego Piotra w uroczystość Chrystusa Króla Benedykt XVI podkreślił, że panowanie Jezusa to nie "władza doczesna, lecz miłość, która służy".
Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież. Przypomniał następnie, że "oczywiste jest, iż Jezus nie ma żadnych ambicji politycznych".
Benedykt XVI mówił, że po cudzie rozmnożenia chleba rozentuzjazmowani tym ludzie chcieli uczynić Jezusa królem, by obalić władzę rzymską i ustanowić nowe królestwo polityczne. Zauważył, że także uczniowie Jezusa myśleli o królestwie politycznym, wprowadzonym nawet przy użyciu siły.
Ale Jezus - stwierdził papież - "nie chce być broniony orężem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i zaprowadzić swoje królestwo nie przy pomocy broni i przemocy, lecz posługując się pozorną słabością miłości, która daje życie".
"To nie jest władza królestw ziemskich, które powstają i upadają, ale jest to władza prawdy i miłości. W ten sposób rozumiemy, że królowanie zapowiadane przez Jezusa w przypowieściach i ujawnione otwarcie i wyraźnie przed rzymskim prokuratorem jest królestwem prawdy, jedynym, które nadaje wszystkim rzeczom ich światło i wielkość" - powiedział Benedykt XVI.
Papież odprawił mszę z sześcioma nowymi kardynałami, którym w sobotę podczas konsystorza wręczył birety i pierścienie kardynalskie. Są to dotychczasowy prefekt Domu Papieskiego Amerykanin James Harvey, maronicki patriarcha Antiochii w Libanie Boutros Rai, zwierzchnik kościoła syromalankarskiego w Indiach Baselios Cleemis Thottunkal, arcybiskup Abudży w Nigerii John Olorunfem, arcybiskup Bogoty w Kolumbii Ruben Salazar Gomez i metropolita Manili na Filipinach Luis Antonio Tagle.
Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI podkreślił, że nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego, pochodzący z kilku kontynentów, reprezentują powszechny wymiar Kościoła.
Po polsku zachęcił wiernych do modlitwy za nowych kardynałów. Następnie dodał: "Prośmy, by Kościół był królestwem prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech Chrystus króluje w naszych sercach i nam wszystkim błogosławi".
Slawek
👍 👏 😇 🤗
Również życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia.
Króluj nam Chryste!
Radek33
Pan Jezus: "Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".
annaaurelia
do gruhus:
pisząc wszystkim życzę, myślałam o forumowiczach, a nie o "wybrańcach". Szkoda, że myśli są niewidoczne.
Wszystkiego dobrego dla WSZYSTKICH.
annaaurelia
Łączę się w modlitwie z rycerzami Chrystusa Króla w Grzechyni.
Króluj Nam Jezu Chryste, błogosław, kochaj miłością niepojętą, weź
w swoje ramiona i błogosław.
Wszystkim życzę rozmodlonego dnia. Niech nasze słowa, myśli i czyny weselą Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla. 🤗
Sacerdos Hyacinthus
Pius XI, Encyklika Quas primas - audio:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/pius-xi-encykli…
sąsiad od serca
Dużo uśmiechu w rodzinnym gronie wszystkim czcicielom Chrystusa Króla w tym dostojnym, świętym dniu.
Niech żyje Chrystus Król! 🤗
,,Stefanek,,
Polska, według słów Pana Jezusa, ma tego aktu dokonać jako pierwsza, a wtedy za jej przykładem pójdą inne narody i wiele w ten sposób ocaleje. Dlatego przynaglenie do dokonania Intronizacji kieruje Bóg przede wszystkim do naszego narodu:Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona...Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod …More
Polska, według słów Pana Jezusa, ma tego aktu dokonać jako pierwsza, a wtedy za jej przykładem pójdą inne narody i wiele w ten sposób ocaleje. Dlatego przynaglenie do dokonania Intronizacji kieruje Bóg przede wszystkim do naszego narodu:Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona...Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej, moje dziecko nie ostoi się... Moje Dziecko! Jest ratunek dla Polski jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga...
,,Stefanek,,
Biskupi nie chcą Chrystusa Króla:
Biskupi nieustępliwi w kwestii Intronizacji....