Language
7 6 624
mike084

Latinčina je jednoznačne posvätným jazykom, požehnaním a napomáha vyháňaniu zlých duchov

www.lifenews.sk/14631/latincina-je-je… onepeterfive.com/latin-high-language/ Zuzana Smatanová Aj v jazyku, v reči, existuje hierarchia. Platí to nielen pre svetskú politiku, kultúru, obchod, ale …
Write a comment
mike084
Nenávisť k latinčine je zakorenená v srdciach všetkých nepriateľov Ríma. Vidia v nej puto spájajúce katolíkov po celom svete, arzenál pravovernosti proti jemnôstkam sektárskeho ducha...

Dom Prosper Guéranger (*1805 - ✝1875)
Write a comment
mike084
tradice.net/2014/02/2014-02-14/

Věrozvěsti jsou vyznavači

Při pokoncilních změnách se měnili i modlitby. U svátku věrozvěstů je v NOM vstupní modlitba: „Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem, dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě…“ V římském misálu k tradiční liturgii najdeme odlišné znění:… More
Write a comment
Caesar
apredsasatoci

no nie celkom, Cyril a Metod canon misse zachovavali latinsky, iba nejaké casti omse boli v jazyku rodnom, ale nie celá omsa, ako je dnes. Uz to tu niekde o tom bolo.
Write a comment
mike084
toto je rozšírený mýtus ale nie
Write a comment
apredsasatoci
nepriniesol a nezmenil latinsky jazyk na jazyk rodny uz cyril a metod?
Write a comment
Caesar
alica111

Dopis Bugninimu) „Milý Buane, sdělujeme vám úkol, který vám byl stanoven Radou Bratří ve shodě s Velmistrem a Princi následníky trůnu. Ukládáme vám ... abyste šířil dechristianizaci zmatením ritů a jazyků a postavil proti sobě kněze, biskupy a kardinály. Babylonský jazyk a ritus bude naším vítězstvím, jako byl jediný jazyk a ritus sílou Církve ... Vše by se mělo odehrát v období 10 … More
Write a comment
alica111
Keď sa slúžili sväté omše len latinsky, kresťan bol všade doma, kam prišiel na svätú omšu - všade počul ten istý jazyk.
Zavedením NOM v národných jazykoch sa jednota rozbila.
A o to šlo slobodomurárom.
Write a comment