Sme zachráneníMore
Sme zachránení
zachej.sk

Zachej.sk • kniha: Sme zachránení • skladom

Modlitby k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme svätého Pavla. Odporúčame tiež knihu …
Johanka2
Surovo vybraný termín, pred sviatkami Veľkej noci ,...

Komediálny Ahoy Comics chce vydať výsmešný a urážlivý komiks o Pánovi Ježišovi.

Podpisujme a rozširujme túto petíciu:

Zabráňme urážaniu nášho Spasiteľa,Pána JEŽIŠA KRISTA podpisom tejto petície:

www.tfp.org/…/tell-ahoy-comic…
Johanka2
Petícia: Chráňme deti pred pornografiou!

citizengo.org/pl/169667-szanowny…
Johanka2 likes this.
Týmito modlitbami pomáhame našim drahým zosnulým a aj žijúcim. Je to náročné, treba však zotrvať v modlení a postupne sa ich naučíte naspamäť-najmä 12 ročnú.Verím v prisľúbenia, ktoré milovaný Ježiš dal svätej Brigite zo Švédska pre duše, ktoré sa budú modliť tieto modlitby ako aj pre duše za ktoré sa budeme modliť.
Mates5485 likes this.
a nestaci povedat Bohu za koho sa modlim?
to je ako ked protestant chce odpustenie, tak sa pýta, či nestačí povedať Bohu v skrytosti, namiesto sv.spovede
teraz v tom pelechu lotrov sa neda ani komu spovedat, vies?!
Johanka2
Mates5485 hlavne nezabudni na skrusene srdce.
Peter(skala) likes this.
Mates5485
Veľmi potrebná pre dnešnú dobu
Johanka2
Ten 1. link

www.chcemsamodlit.sk/proroctvo-a-zja…

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ
jezismaria1.webnode.sk/svata-brigita-svedska/

www.chcemsamodlit.sk/prislub-jezisa-…

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ
Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou.“

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -…More
Ten 1. link

www.chcemsamodlit.sk/proroctvo-a-zja…

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ
jezismaria1.webnode.sk/svata-brigita-svedska/

www.chcemsamodlit.sk/prislub-jezisa-…

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ
Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou.“

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ

SME ZACHRÁNENÍ
MODLITBY
k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme sv. Pavla.

DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX.
Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.
Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.
Johanka2
Tu je pobožnosť sv. Brigity,ktorá trvá 12 rokov:

www.chcemsamodlit.sk/modlitby-sv-bri%e2%80%a6

Modlitby sv. Brigity – 7 Otčenášov
Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:
1/ Neprídu do očistca.
2/ Prijmem ich do počtu…More
Tu je pobožnosť sv. Brigity,ktorá trvá 12 rokov:

www.chcemsamodlit.sk/modlitby-sv-bri%e2%80%a6

Modlitby sv. Brigity – 7 Otčenášov
Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:
1/ Neprídu do očistca.
2/ Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru
3/ Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti.
4/ Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla.
5/ Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.
Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto 12 rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené.“ Pápež Inocent X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky splnia, každý Veľký piatok vyslobodia jednu dušu z očistca. Táto pobožnosť bola schválená Svätou Kongregáciou Sacro Collegio de propaganda fide, ako i pápežom Klementom XII. K uvedeným 7 modlitbám Otče náš a Zdravas, možno pridať tieto modlitby:
PRED ZAČATÍM POBOŽNOSTI
Ó, Ježišu, chcem sa teraz sedem ráz pomodliť Otče náš a Zdravas Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho Božského srdca, vylepši a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.
1. OBRIEZKA
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo, obetujem ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvipreliatie Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a k zamedzeniu prvých ťažkých hriechov, najmä v svojom príbuzenstve.
2. OLIVOVÁ HORA
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti hrozné utrpenie Srdca Ježišovho na Olivovej hore, ako i každú kvapku Jeho krvi, ktorou sa potil – za hriechy môjho srdca i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a rozmnož v nás lásku k Bohu a k blížnemu.
3. BIČOVANIE
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu.
4. KORUNOVANIE TŔNÍM
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti rany, bolesti a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás tŕním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takýchto hriechov a daj nám milosť rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi.
5. KRÍŽOVÁ CESTA
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä Jeho svätú ranu na ramene – ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je zmierením za naše spriečenia sa proti krížu a proti svätým príkazom, ako i za všetky hriechy nášho jazyka. Zachráň nás od takýchto hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž.
6. JEŽIŠOVO UKRIŽOVANIE
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Tvojho Božského Syna na kríži, Jeho ukrižovanie i Jeho pozdvihnutie. Obetujem Ti Jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy Jeho presvätej krvi, ktorá sa vyliala za nás. Obetujem Ti Jeho chudobu, Jeho dokonalú poslušnosť, všetky Jeho duševné i telesné utrpenia, Jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi – ako zmierenie za porušovanie rehoľných pravidiel a sľubov, za zadosťučinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za Tvojich kňazov i laikov, za úmysly Svätého otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v Jeho Cirkvi, ako i za kresťanov roztrúsených po svete.
7. PREBODNUTIE KOPIJOU
Otče náš, Zdravas Mária.
Večný Otče. Prosím Ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vytiekla z rany Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi i ako náhradu za zmierenie hriechov celého ľudstva.
Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah Jeho svätého Srdca, nech zmyje moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho nech mi zmyje tresty za hriechy a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen.
DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX.
Modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.
Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.

jezismaria1.webnode.sk/kluc-do-neba/

www.deviatnik.estranky.sk/%e2%80%a6/modlitba-zasvat…
Zedad likes this.
Mates5485
2 modlitby jedna trvá 12 rokov - 7 krát otče náš a zdravás Mária a druhá trvá 1 rok - 15 krát Otče náš a zdravás Mária.
okrem tých modlitieb Otčenaš...zdravas... su velmi dôležité rozjimania nad umučením a to podobne ako je dôležité, aby sa počas modlitby sv.ruženca rozjimalo nad tajomstvami ako to povedala Kralovna posv.ruženca vo Fatime

Ludia totiž formalne zvyknu sa modliť modlitby Otče...Zdravas... dokonca sa predbiehať kto to dokaže za minimal.čas, ale akosi ani nevedia nad čím konkretne maju rozjimať.

More
okrem tých modlitieb Otčenaš...zdravas... su velmi dôležité rozjimania nad umučením a to podobne ako je dôležité, aby sa počas modlitby sv.ruženca rozjimalo nad tajomstvami ako to povedala Kralovna posv.ruženca vo Fatime

Ludia totiž formalne zvyknu sa modliť modlitby Otče...Zdravas... dokonca sa predbiehať kto to dokaže za minimal.čas, ale akosi ani nevedia nad čím konkretne maju rozjimať.

napr. niektorí ešte ani dnes nevedia nad akými konkretnymi tajomstvami maju rozjímať počas ruženca Božieho milosrdenstva, pričom každý ruženec je na to, aby modliaci si odniesol z modlitby Výzvu k uskutočneniu toho, k čomu ho tajomstvo vyzýva, ale ako to môže vedieť, ked nepozná samotné tajomstvo?

preto je dôležité aj počas modlitby: "Sme zachranení" čítať uvedene tajomstva(12+7 modlitby), ktoré sa týkaju umučenia Krista: modlitba.sk
Mates5485 likes this.
Mates5485
Peter(skala)

V tej knižke je všetko a to je logické,že nie iba otče náš a zdravás,ale aj duchovné sa sústrediť, čítať a rozjímať nad každou jednou modlitbou.
Peter(skala) likes this.
najlepšie v noci, ked nikto neruší alebo na duchovných cvičeniach alebo ked je človek sam a má čas na rozjimanie
Mates5485 likes this.
Mates5485
Prečo nikde nenájdem už ani neviem,kde to bolo lebo ako pozerám nikde sa to nedá nájsť po tých 7 modlitbách je ešte taká dlhšia záverečná prikladám obrázok začína Buď zvelebený atď. už staré boli tie papiere tak som vyhodil,ale som si odfotil aj to sa modlím stále ako záverečnú modlitbu po 7 modlitbách. Zaujímavé,že v knižke aj ty čo si vložil odkaz to nieje. Nikde to neviem už ani nájsť.

Peter(…More
Prečo nikde nenájdem už ani neviem,kde to bolo lebo ako pozerám nikde sa to nedá nájsť po tých 7 modlitbách je ešte taká dlhšia záverečná prikladám obrázok začína Buď zvelebený atď. už staré boli tie papiere tak som vyhodil,ale som si odfotil aj to sa modlím stále ako záverečnú modlitbu po 7 modlitbách. Zaujímavé,že v knižke aj ty čo si vložil odkaz to nieje. Nikde to neviem už ani nájsť.

Peter(skala)
Mates.... rozumiem ti, lebo toto sa mi stáva často, ked mi daju rôzne modlitby, lenže pokial nie su originali, ale len prepisane na papieri, tak zvyknu pridať ešte nejaké iné modlitby, ktoré už nesuvisia alebo nie su sučasťou danej pobožnosti.

Tie pridane modlitby ako aj v tomto pripade: Bud zvelebený... su síce chvalyhodné, ale nie je zjavená Bohom resp. nebola zjavená sv.Brigite spolu s …More
Mates.... rozumiem ti, lebo toto sa mi stáva často, ked mi daju rôzne modlitby, lenže pokial nie su originali, ale len prepisane na papieri, tak zvyknu pridať ešte nejaké iné modlitby, ktoré už nesuvisia alebo nie su sučasťou danej pobožnosti.

Tie pridane modlitby ako aj v tomto pripade: Bud zvelebený... su síce chvalyhodné, ale nie je zjavená Bohom resp. nebola zjavená sv.Brigite spolu s predchadzajucimi modlitbami. Preto nie je v brožurke a ani na webe.
Mates5485
Peter(skala)
pred 5 minútami

Tak či tak je to dobrá modlitba
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Peter(skala) likes this.
Johanka2
Tu je tá modlitba ,ktorá trvá 1 rok.

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ
SME ZACHRÁNENÍ
MODLITBY
k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme sv. Pavla.

DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX.
Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti …More
Tu je tá modlitba ,ktorá trvá 1 rok.

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE -SME ZACHRÁNENÍ
SME ZACHRÁNENÍ
MODLITBY
k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme sv. Pavla.

DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX.
Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.
Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.


VEĽKÉ PRISĽÚBENIE
Svätá Brigita dlho prosila Pána, aby jej oznámil, koľko úderov obdržal v čase svojho bolestného utrpenia.
Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal: „Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov.“ Potom jej Spasiteľ povedal: „Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni pätnásť duší svojich príbuzných z očistca, pätnásť duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať v posväcujúcej milosti a pätnásť hriešnikov obráti ku kajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. Pätnásť dní pred smrťou jej podám svoje prečisté telo, aby bola zachránená od večného hladu a svoju prečistú krv, aby som jej dušu zachránil od večného smädu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milovanou Matkou a dovediem ju, obohatenú milosťami, do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby vykonávajú.
Ak niekto, hoci aj tridsať rokov žil v smrteľnom hriechu, zbožne vykoná túto pobožnosť alebo si ju zaumieni vykonať, budú mu odpustené hriechy, Božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred večným zatratením. A všetko, o čo bude prosiť Boha alebo najsvätejšiu Pannu Máriu, mu Božie milosrdenstvo dopraje.
Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou.“
Všetky uvedené výhody sľúbil svätej Brigite sám ukrižovaný Božský Spasiteľ. Kríž, pred ktorým sa to stalo, sa ešte i dnes nachádza v Chráme svätého Pavla v Ríme a teší sa neobyčajnej úcte.
Ak je len trocha možné, nemá sa táto pobožnosť vynechať ani jediný deň. Ak však vážne prekážky znemožňujú tieto modlitby vykonať, dotyčný nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne.

MODLITBY
1/ UTRPENIE KRISTOVO NA OLIVOVEJ HORE AŽ PO KORUNOVANIE TŔNÍM

Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si večnou vôňou všetkých, ktorí Ťa milujú. Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti. Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Prijatím ľudskej prirodzenosti si nám naznačil, že je Tvojou horúcou túžbou z lásky k nám prebývať medzi ľuďmi až do konca všetkých časov. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, kedy si sa stal človekom. Najmä však počas svojho svätého bolestného utrpenia tak, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán.
Spomeň si na poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie Telo a najsvätejšiu Krv, rozprával s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im útechu.
Spomeň si na svoj zármutok a trpkosť vo chvíli, keď si sám priznal: „Smutná je moja duša až na smrť.“
Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel v rozkvete mladosti pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu Tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na falošných svedkov, ktorí Ťa obžalovali a na troch sudcov, ktorí Ťa odsúdili.
Spomeň si na chvíle, kedy Ťa hanobne zbavili šiat a obliekli do rúcha potupy a výsmechu. Priviazali Ťa k stĺpu, od úderov bolo Tvoje telo roztrhané. Na hlavu Ti vtisli tŕňovú korunu, do rúk trstinu, zastreli Ti tvár i oči, bili Ťa, zauškovali, zasypali Ťa výsmechmi a urážkami.
Rozpamätaj sa na všetok smútok a utrpenie, ktoré si musel vytrpieť ešte pred ukrižovaním. Prosím Ťa udeľ mi pred mojou smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úplnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Amen.

2. VYSMIEVANIE A HANOBENIE KRISTA
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň si na zármutok a smútok, ktorý si vytrpel, keď Ťa Tvoji nepriatelia ako divé levy obkľúčili a mučili tisícami urážok, údermi spôsobili Ti mnohé zranenia a pľuvali Ti do tváre.
S ohľadom na toto utrpenie a urážajúce slová, prosím Ťa, môj Spasiteľ, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k dokonalosti a k večnej spáse. Amen.

3. PRIKLINCOVANIE KRISTA NA KRÍŽ
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Stvoriteľu sveta! Teba nič na svete nemôže obmedziť ani ohraničiť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď Tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žiadúcej polohe. V tupej nenávisti, spôsobujúc Ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou Ťa vystreli na kríž, všetkými smermi Ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali Tvoje utrpenie.
Prosím Ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi svoju milosť. Amen.

4. KRISTUS SA MODLÍ ZA SVOJICH NEPRIATEĽOV
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Ty nebeský lekár! Ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany.
Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je zrovnateľné s utrpením Tvojím. Od hlavy až po päty, ani najmenší kúsok Tvojho svätého tela neostal nezranený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš Nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“
Odvolávajúc sa na Tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím Ťa, daruj mi milosť, aby som pri spomienke na Tvoju preťažkú cestu kríža, mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých svojich hriechov. Amen.

5. KRISTOVO MILOSRDENSTVO VOČI HRIEŠNIKOM
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si zrkadlom večnej nádhery. Spomeň si na zármutok, ktorý si pociťoval, keď si vo svetle svojej Božskosti videl veľké množstvá tých, ktorí mali byť zachránení skrze zásluhy Tvojho utrpenia, Tvojej svätej krížovej cesty – pre svoje hriechy sú však zatratení. Mal si hlboký súcit a poľutovanie aj pre týchto beznádejných, zatratených nešťastníkov.
Pre Tvoj neobmedzený súcit a milosrdenstvo, najmä však pre Tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím Ťa, najmilší Ježišu, o milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine. Amen.

6. KRISTOV TESTAMENT NA KRÍŽI
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si najmilší, túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď Ťa nahého, ako zločinca priklincovali ku krížu a všetci, okrem najmilšej Matky Ťa opustili. Počas Tvojho smrteľného zápasu trpela s Tebou a Ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, Tvoj syn“ a k Jánovi: „Hľa, Tvoja matka!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý v týchto okamihoch prebodol dušu Tvojej svätej Matky, maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo všetkých skúškach, najmä však v hodine mojej smrti. Amen.
7. KRISTOV SMÄD
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty nevyčerpateľný prameň dobroty! Spomeň, ako si vo svojej nesmiernej láske, visiac na dreve kríža, preriekol: „Som smädný.“ Bol to Tvoj smäd za večnou spásou všetkých ľudí.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, posilni moje srdce, aby som bol dokonalý vo všetkých skutkoch. Nechaj odumrieť všetky moje túžby po slastiach tela a po dočasných veciach. Amen.

8. KRISTOV NÁPOJ
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si vôňou srdca a ľúbeznosťou ducha. Spomeň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som Tvoje telo a Tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal pre potešenie duše. Amen.

9. KRISTOVO ÚZKOSTLIVÉ ZVOLANIE
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si kráľovská moc a radosť duše.
Spomeň si na súženie a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený, hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Prosím Ťa úpenlivo, Spasiteľ môj, kvôli tejto svojej úzkosti, neopusť ma v smrteľnej hodine. Amen.

10. KRISTOVE RANY
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, pôvod a cieľ našej lásky! Ty si život, Ty si čistota.
Spomeň si, že od hlavy až po chodidlá si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Cez veľkosť a hĺbku Tvojich rán nauč ma, Spasiteľ môj, kráčať po ceste Tvojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, po ktorej musia kráčať všetci, ktorí Ťa milujú. Amen.

11. KRISTOVE HLBOKÉ RANY
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Ty najhlbšia priepasť milosrdenstva! Spomeň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel.
Spasiteľ môj, ukry ma, úbohého hriešnika, pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny, prosím Ťa, ukry ma do hlbín svojich rán. Amen.

12. KRISTOVE KRVÁCAJÚCE RANY
Otče náš, Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, žiariaci obraz pravdy, znak jednoty a puto lásky k blížnemu! Spomeň si na nespočetné rany, ktoré Ti pokryli celé telo a sfarbili ho červeňou Tvojej presvätej krvi. Ó, veľké utrpenie, objímajúce celý svet, ktoré si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom, prečistom tele! Ó, najmilší Ježišu, či možno za nás urobiť ešte niečo, čo by si Ty už neurobil?
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, vyznač svojou draho…
Mates5485
Dôležitá modlitba pre záchrannú svojej duše aj iných.