lv.news
23

Turku musulmaņi turpina zaudēt savu reliģiju [tāpat kā “katoļi”]

Pagājušajā gadā 51% turku musulmaņu sevi raksturoja kā „dievbijīgus”, salīdzinot ar 55% desmit gadu agrāk; tā liecina Konda pētījumi. Tajā pašā laikā ateistu skaits pieauga no 2% līdz 5%, bet “reliģi…