vi.news
54

Giám mục: Tư tưởng vô nghĩa của giới trẻ, đồng tính, sẽ cứu Giáo hội

"Không có thứ bậc về tuổi tác trong Giáo hội, nhưng nhiều tài liệu của Giáo hội lại được tạo ra bởi những người lớn tuổi" - Giám mục Charles Drennan, 58 tuổi, ở Palmerston North, New Zealand, đã nói …