pch24.pl
szuirad1
1

Pacyfizm, pokój i katechizm. Czy posiadanie broni atomowej jest moralnie dopuszczalne? - PCh24.pl

See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons – Wykorzystywanie broni nuklearnej jest niemoralne, i to musi znaleźć się w Katechizmie …
justuss likes this.