Ostrik
13323

Projev papeže Jana Pavla II.

Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkum Římského mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi při audienci ve vatikánské „Sala del concistoro" v pátek 17. 12. 1999 (Papežská lateránská univerzita …
Zedad
Přesvědčovat? Milovat! Milovat Boha a milovat bližního svého, jako sebe samého, žít pravé lidství. To je naše cesta za Pánem.
aobubo
Lk 9

Hněv učedníků proti samařské vesnici

51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma
52 a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.
53 Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.
54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z …More
Lk 9

Hněv učedníků proti samařské vesnici

51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma
52 a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.
53 Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.
54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“
55 Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.
56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.
aobubo
A jak ospravedlní Menhir sám sebe?
7 more comments from aobubo
aobubo
:)
aobubo
Tak si pište soukromě, ale pokud píšete veřejně tak mlč.
aobubo
Menhir by se mohl uklidnit a přestat sprostě nadávat na ceskoslo.
aobubo
A ty to víš?
aobubo
Takže Cssk, jak tvrdší, že vše křesťanské určuje katolická církev, tak zřejmě souhlasíš s JP2 ohledně mistra Jana Husa, že.
aobubo
Cssk; představ si jinou dobu. Dobu 600 let nazpět. Pak si do té doby představ sebe, jak kritizuješ církev, papeže, současnou mši apd. Pak si představ, že tě za tvé řeči zatknou, odsoudí k trestu smrti, třeba upálením. To by celkem v té době bylo možné. Dnes ti nic nehrozí, veselé si můžeš říkat co chceš. Myslíš si, že jsi jiný než mistr Jan Hus? Taky kritizuješ a myslíš si že máš pravdu.
Koho …More
Cssk; představ si jinou dobu. Dobu 600 let nazpět. Pak si do té doby představ sebe, jak kritizuješ církev, papeže, současnou mši apd. Pak si představ, že tě za tvé řeči zatknou, odsoudí k trestu smrti, třeba upálením. To by celkem v té době bylo možné. Dnes ti nic nehrozí, veselé si můžeš říkat co chceš. Myslíš si, že jsi jiný než mistr Jan Hus? Taky kritizuješ a myslíš si že máš pravdu.
Koho většina katolíků ale bude poslouchat, tebe nebo představené církve?
aobubo
Problém nás lidí je ten, že evangelium někdy využíváme pro vlastní postranné úmysly, ačkoli na první dojem to vypadá, že úmysl je evangelijní.
Samson1
U nás bylo jinak Boží dopuštění, tornádo, nebo co, stromů polámaných, vyvrácených s kořenů. Mně to minulo o vlas. U ovcí do ohrady spadlo stromů několik. Stometrový pás. Zdravé stromy u potoka, jasany zlomené v půli. Jo to mi připomíná o domu na skále, lidský život není nikdy zajištěný, brambory, co jsem nasadil polámané natě. Achjooó.
Samson1
Hento, ty si ani na okamžik nepřipustíš, že by to mohlo být jinak, když církev svatořečila a nebo už se mýlí ve všem?

henta úterý, 19:16

JPII bylo vídat s růžencem. Pokud se ho skutečně modlil a neměl to jako dekorum, tak potom Matka Boží plní své sliby,a určitě se za něho stále přimlouvá, aby byl osvobozen. 🙏

Ostrik likes this. úterý, 19:16
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek! 🤗