teologiapolityczna.pl
cedcde
1

27 listopada. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28) Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakow…
mk2017 likes this.