San Ignacio de Loyola.

Pisando a Lutero.
apostolesdemaria and 2 more users like this.
apostolesdemaria likes this.
Angie W. likes this.
parangutirimicuaro likes this.