vi.news
35

Chủ nghĩa Giáo sĩ: Tổng giám mục cứng rắn biện minh cho việc lạm quyền chống lại tín hữu đang quỳ

Quản trị viên của Santiago de Chile, Celestino Aós, khẳng định rằng việc từ chối của mình cho việc ban Rước lễ cho tín hữu quỳ gối vào Thứ Năm Thánh là đúng. Ông nói với CruxNow.com (14 tháng 5): "…