Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied: Tiso nebol fašista

Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied: Tiso nebol fašista Historik fašizmu: Tiso nebol fašista, Kotleba jednoznačne je (rozhovor) Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej …More
Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied: Tiso nebol fašista
Historik fašizmu: Tiso nebol fašista, Kotleba jednoznačne je (rozhovor)
Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied napísal veľkú knihu pod názvom Fašizmus.
Je vaša kniha o fašizme historicky alebo aj o dnešnom fašizme?
Gro práce je historický fašizmus. Samozrejme, je tam pomerne rozsiahla kapitola, ktorá mapuje vývoj a mutácie fašizmu po roku 1945. V knihe sa dotýkam aj vývoja na slovenskej scéne. Je to stručné, ale je tam všetko.
Takže je tam aj taliansky fašizmus a nemecký nacizmus. Čo myslíte tým slovenským fašizmom? Slovenský štát?
Je tam aj Slovenský štát a aj súčasný fašizmus od roku 1989 – ako sa vyvíjal fašizmus a neonacizmus na slovenskej politickej scéne.
Bol Slovenský štát počas druhej svetovej vojny fašistický? Podľa tej definície, s ktorou pracujem ja, nenapĺňa kritéria fašizmu. Slovenský štát nebol dostatočne revolučný a nebol dostatočne radikálny. Samotní nacisti, ktorí tent…More
ľubica likes this.
pebu
Myslím, že by kněží neměli vstupovat do politiky. Velmi tím škodí Církvi.
ekans
tak jako mons. Levfébvre nepodléhal nikdy ekskomunikaci