vi.news
27

Francis: "Đức tin cơ bản vào nhân loại" có cơ bản hơn đức tin Công giáo?

Trong một buổi khán triều ngày 19 tháng 4 cho một chương trình tuyên truyền đồng tính của BBC, Giáo hoàng Francis không chỉ bình thường hóa tội gian dâm đồng tính. Ông còn nói với các nhà hoạt động…