Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Návrat domov - odpustiť a uchovať si vieru ► (🎥 25:35)

Return to home - to forgive and preserve thee faith 📎: beliana.sav.sk/heslo/asyrska-cirkev
Ruudij likes this.