vi.news
18

Francis: Người giữ quan điểm tôn giáo "cực đoan" về "Chống đồng tính luyến ái" hay "Chống phá thai"…

Francis đã tiếp kẻ pha trò người Anh, Stephen Amos, 51 tuổi, người tự giới thiệu mình là người "phi tôn giáo", và "đồng tính nam", người không "cảm thấy" được chấp nhận, theo Mirror.co.uk đưa tin (…